บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นอินเทอร์เน็ต

 4 ก.ค. 2562 / ปนัดดา วงศ์โสม / 3856

บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นอินเทอร์เน็ต

เปิดให้บริการ สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ห้องอินเทอร์เน็ตที่เปิดให้บริการมี 2 จุด ได้แก่

สถานที่ เวลาเปิดบริการ
อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 1 08.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ
อาคารปฏิบัติการทางภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 08.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

 

จองใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ล่วงหน้าผ่านระบบจอง คลิกที่นี่

 

ระเบียบในการเข้าใช้ห้องบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นอินเทอร์เน็ต มีดังนี้

 1. ผู้ใช้บริการต้องจองเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนเข้าใช้งาน โดยการจองแต่ละครั้งจะสามารถใช้งานติดต่อกันได้ไม่เกิน 4 ชั่วโมง โดยก่อนหมดเวลา จะมี Massage แจ้งเตือนก่อนหมดเวลา โดยจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการจองอยู่ด้านหน้าของห้อง

2. หากผู้ใช้บริการ ต้องการใช้บริการต่อ ต้องไปปฏิบัติตามข้อ 1 อีกครั้ง

3. ห้ามเล่นเกมส์และติดตั้งซอฟแวร์อื่นโดยมิได้รับอนุญาตจากอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่โดยเด็ดขาด

4. เมื่อมีปัญหา เครื่องทำงานผิดปกติ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการแก้ไข

5.เพื่อป้องกันอุปกรณ์เสียหาย ห้ามนำของเหลวทุกชนิดเข้ามาบริเวณคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานยกเว้นบริเวณพื้นที่ให้บริการ

6. ห้ามส่งเสียงดังหรือมีพฤติกรรมที่ก่อความรำคาญแก่ผุ้อื่นรวมทั้งห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในห้อง

7. ห้ามผู้ใช้บริการทำการ ถอด โยกย้าย สับเปลี่ยน ดัดแปลงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงโดยมิได้รับอนุญาตจากอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

8. ผู้ใช้บริการต้องไม่กระทำการใดๆ ที่กระทบต่อการให้บริการ หรือทำความชำรุดเสียหายแก่เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ภายในห้องหากเกิดความเสียหาย ที่เกิด        จากความประมาทหรือใช้งานผิดประเภทผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้น

9.ปิดเครื่องและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด เมื่อเลิกใช้งานเพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรไฟฟ้า

10. ผู้ใช้บริการต้องเคารพกฎและปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนการใช้ห้องปฏิบัติการอย่างเคร่งครัด

ห้องบริการอินเทอร์เน็ต อาคารบรรณราชนครินทร์

       มีเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด All in One ให้บริการจำนวน 60 เครื่อง 

สเปคเครื่องคอมพิวเตอร์ 

ยี่ห้อ Lenovo aio b50-30
รุ่นซีพียู Core i5
ความเร็วซีพียู 2.9GHz
หน่วยความจำ 4GB
ฮาร์ดดิสก์ 1TB
จอมอนิเตอร์ 23.8 นิ้ว
ระบบปฏิบัติการ Windows 7
จำนวนเครื่อง 60

 

 

ห้องบริการอินเทอร์เน็ต อาคารปฏิบัติการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 

       มีเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One ให้บริการจำนวน 30 เครื่อง และ เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด acer Corei5 จำนวน 20 เครื่อง

สเปคเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One

ยี่ห้อ Lenovo aio b50-30
รุ่นซีพียู Core i5
ความเร็วซีพียู 2.9GHz
หน่วยความจำ 4GB
ฮาร์ดดิสก์ 1TB
จอมอนิเตอร์ 23.8 นิ้ว
ระบบปฏิบัติการ Windows 7
จำนวนเครื่อง 30

 

สเปคเครื่องคอมพิวเตอร์ Acer Corei5

ยี่ห้อ Acer m490G
รุ่นซีพียู Intel Core i5
ความเร็วซีพียู 3.20GHz
หน่วยความจำ 2GB
ฮาร์ดดิสก์ 500GB
จอมอนิเตอร์ 18 นิ้ว
ระบบปฏิบัติการ Windows 7 Pro
จำนวนเครื่อง 20