รายงานสถิติการใช้บริการระบบแจ้งซ่อม ประจำปี 2566

 14 มี.ค. 2567 / Administrator / 257

เดือน ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ซ่อมบำรุงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่อมบำรุงโทรศัพท์ ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ IOT
มกราคม 6 2 4 -
กุมภาพันธ์ 8 21 4 -
มีนาคม 8 8 5 -
เมษายน 1 0 0 -
พฤษภาคม 5 9 1 -
มิุถนายน 47 58 10 -
กรกฎาคม 15 6 13 -
สิงหาคม 6 7 13 -
กันยายน 10 8 1 -
ตุลาคม 8 8 7 3
พฤศจิกายน 3 8 2 6
ธันวาคม 2 2 1 8
ยอดรวม 119 137 61 17