บริการหมายเลขโทรศัพท์ภายใน

 4 ก.ค. 2562 / งานวิจัยซอฟต์แวร์ / 3913

บริการหมายเลขโทรศัพท์ภายใน

         ให้บริการค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายใน หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อประสานงานโทรศัพท์

สามารถใช้บริการได้จากที่ไหนอย่างไร

         สามารถสืบค้นได้ผ่านช่องทาง หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย แถบเมนูด้านล่าง เมนูบริการมหาวิทยาลัย เลือกเลขหมายโทรศัพท์ภายใน  จะเข้าสู่การค้นหาเลขหมายโทรศัพท์ภายใน

ระบบบริการหมายเลขโทรศัพท์ภายใน