บริการข้อมูลระบบกล้องวงจรปิด

 4 ก.ค. 2562 / งานวิจัยซอฟต์แวร์ / 3857

เป็นบริการเกี่ยวกับอะไร 

         ดูข้อมูลย้อยหลัง เฝ้าระวังความปลอดภัยในตัวอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถานที่ให้บริการ

         อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาคารบรรณราชนครินทร์ (หอสมุดกลาง)

ขั้นตอนการขอรับบริการ 

         1. ดำเนินการกรอกแบบฟอร์มแจ้งขอข้อมูลจากกล้องวงจรปิดที่ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 ห้อง IT101 หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิกที่นี่  พร้อมกับดำเนินการให้ผู้บริหารที่มีอำนาจตามแบบฟอร์มอนุญาตลงชื่อรับทราบก่อน

         2. เมื่อผู้บริหารลงนามรับทราบแล้วนำเอกสารมาขอรับบริการได้ที่  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 ห้อง IT101 และเคาร์เตอร์อาคารบรรณราชนครินทร์ (หอสมุดกลาง) ชั้น 1

         ***หางต้องการข้อมูลในรูปแบบไฟล้วีดิโอ ให้นำอุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูลมาด้วย หากไม่ได้นำมาแต่ต้องการข้อมูล VDO เจ้าหน้าที่จะทำการบันทึกลงแผ่น DVD พร้อมเรียกเก็บค่าบริการตามจริง***