รายงานสถิติการเข้าใช้บริการห้องอินเทอร์เน็ต ประจำปี 2567

 18 เม.ย. 2567 / Administrator / 180

ประจำเดือนมกราคม ปี พ.ศ.2567
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
มกราคม
104 43 6 7 13 173
รวม
104 43 6 7 13 173
       
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.2567
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
กุมภาพันธ์
204 66 41 44 22 377
รวม
204 66 41 44 22 377
       
ประจำเดือนมีนาคม ปี พ.ศ.2567
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
มีนาคม
70 15 1 2 13 101
รวม
70 15 1 2 13 101
       
ประจำเดือนเมษายน ปี พ.ศ.2567
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
เมษายน - - - - - -
รวม
- - - - - -
      งดให้บริการเนื่องจากปิดเทอม
ประจำเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ.2567
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
พฤษภาคม - - - - - -
รวม - - - - - -
      งดให้บริการเนื่องจากปิดเทอม
ประจำเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ.2567
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
มิถุนายน
- - - - - -
รวม
- - - - - -
               
ประจำเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ.2567
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
กรกฎาคม
- - - - - -
รวม
- - - - - -
               
ประจำเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ.2567
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
สิงหาคม - - - - - -
รวม - - - - - -
               
ประจำเดือนกันยายน ปี พ.ศ.2567
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
กันยายน - - - - - -
รวม - - - - - -
               
ประจำเดือนตุลาคม ปี พ.ศ.2567
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
ตุลาคม - - - - - -
รวม - - - - - -
               
ประจำเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ.2567
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
พฤศจิกายน - - - - - -
รวม - - - - - -
               
ประจำเดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2567
คณะ/เดือน มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาการจัดการ ครุศาสตร์ รวม
ธันวาคม - - - - - -
รวม - - - - - -