การรวมชื่อ สกุลใน excel

 10 พ.ค. 2567 / Administrator / 77

เทคนิคการรวมชื่อสกุล ใน excel มีขั้นตอนดังนี้

1.คลิกในช่องของแถวแรก ที่ต้องการรวมชื่อสกุล และพิมพ์ชื่อ เว้นวรรค สกุล ด้วยตนเองให้ถูกต้อง
2.คลิกเมาส์ในช่องที่ 2 เพื่อให้ excel ใส่ชื่อสกุลให้อัตโนมัติ ด้วยการกดปุ่มคีย์บอร์ด Ctrl+E เมื่อปรากฏชื่อสกุลแล้วปล่อยคีย์บอร์ด
3.หากต้องการลบชื่อสกุล ในคอลัมน์เดิมสามารถลบได้เลย ชื่อสกุลที่สร้างใหม่จะไม่ถูกลบตาม