การลงทะเบียน Key Windows10

 24 ก.ค. 2562 / อภิรักษ์ อุ่นดี / 4191

การลงทะเบียนคีย์ลิขสิทธิ์ Windows10

สำหรับบุคลากรเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

*** ต่ออายุทุก 3 เดือน ***

ขั้นตอนวิธีทำ (กรณีติดตั้ง Window เครื่องใหม่) 

1. เปิดโปรแกรม Command prompt แบบ Administrator โดยคลิกที่ปุ่มสตาร์ท   ของ Windows

 

2.พิมพ์คำสั่ง
slmgr.vbs /skms 172.16.8.8
และกด Enter เพื่อชี้ไปยัง KMS Server

หน้าต่างแสดงการเชื่อมต่อกับเครื่องลงทะเบียนสำเร็จ

 

3.พิมพ์คำสั่ง
slmgr.vbs /ato
 และกด Enter เพื่อทำการเปิดใช้งาน

 

4.พิมพ์คำสั่ง
slmgr.vbs /dli
และกด Enter เพื่อตรวจสอบสถานะการเปิดใช้งาน
เสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียน

ขั้นตอนวิธีทำ (กรณีต้องการเปลี่ยนคีย์ หรือ Activate เครื่องเดิมที่เคยติดตั้ง Window แล้ว)

การเปลี่ยนจาก MAK เป็น KMS ดังนี้

 1. เปิด Command prompt แบบ Administrator ขึ้นมา

 2. พิมพ์คำสั่ง
  slmgr.vbs /upk
  และกด Enter เพื่อถอนคีย์เดิมที่เป็น MAK

 3. พิมพ์คำสั่ง
  slmgr.vbs /ipk W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
  และกด Enter 

เพื่อติดตั้ง KMS client setup keys

 1. พิมพ์คำสั่ง
  slmgr.vbs /skms 172.16.8.8
  และกด Enter เพื่อชี้ไปยัง KMS Server

 2. พิมพ์คำสั่ง slmgr.vbs /ato
  และกด Enter เพื่อทำการเปิดใช้งาน

 3. พิมพ์คำสั่ง slmgr.vbs /dli
   และกด Enter เพื่อตรวจสอบสถานะการเปิดใช้งาน

 

หมายเหตุ การเปิดใช้งานแบบ KMS จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับเครือข่าย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ติดต่อสอบถาม และแก้ไขปัญหาได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2843 , 3999