การติดตั้งฟอนต์ราชการ TH Sarabun PSK

 21 ส.ค. 2562 / อภิรักษ์ อุ่นดี / 3683

การติดตั้งฟอนต์ TH Sarabun PSK สำหรับพิมพ์เอกสารทางราชการ

 

1. ดาวน์โหลดฟอนต์

2. แยกไฟล์ที่ดาวน์โหลด

3. กดปุ่ม Ctrl+a เพื่อเลือกไฟล์ font ทั้งหมดแล้วคลิกขวา จากนั้นคลิก install