บริการซอฟต์แวร์ Microsoft Azure Dev Tools for Teaching

 22 ส.ค. 2562 / อภิรักษ์ อุ่นดี / 4530

เข้าเว็บไซต์ Microsoft Azure

Microsoft Azure for Student

Microsoft Azure บริการซอฟต์แวร์ฟรีเมื่อมีบัญชี office 365 สำหรับบุคลากรและนักศึกษา เป็นบริการเสริมของไมโครซอฟท์ที่มอบให้สถาบันการศึกษาที่ได้รับ Microsoft Imagine Premium โดยให้นักเรียนนักศึกษาเข้าใช้งาน Microsoft Azure ฟรีเป็นระยะเวลา 1 ปี (นับจากวันที่ทำการลงทะเบียน Microsoft Azure)

วิธีสมัครใช้งาน Office365 และ Microsoft Azure

1. แจ้งลงทะเบียนใช้บริการ https://www.messenger.com/t/aritc.pcru
2. สมัครใช้งานได้ด้วยตนเองที่ ห้อง IT101 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

รายการซอฟต์แวร์

 • SQL Server 2019 Developer
 • Machine Learning Server 9.4.7 for Windows
 • Microsoft R Client 9.4.7
 • Agents for Visual Studio 2019 (version 16.0) Test Agent
 • Agents for Visual Studio 2019 (version 16.0) Test Controller
 • Azure DevOps Server Express 2020 Update 1.2 - DVD
 • Azure DevOps Server Express 2020 Update 1.2 - Web Installer
 • Azure DevOps Server 2020 Update 1.2 - DVD
 • Azure DevOps Server 2020 Update 1.2 - Web Installer
 • Datazen Enterprise Server
 • Machine Learning Server 9.3.0 for Windows
 • Machine Learning Server 9.4.7 for Hadoop
 • Machine Learning Server 9.4.7 for Linux
 • Microsoft Hyper-V Server 2019 (updated Sept 2019)
 • Microsoft R Server 9.1.0 for Hadoop
 • Microsoft R Server 9.1.0 for Linux
 • Microsoft R Server 9.1.0 for Teradata
 • Microsoft R Server 9.1.0 for Windows
 • Remote Tools for Visual Studio 2019 (version 16.0)
 • Skype for Business Server 2019
 • Visual Studio 2019 for Mac
 • Visual Studio Code
 • Visual Studio Community 2019 (version 16.0)
 • Visual Studio for Mac
 • Windows Server 2016 Datacenter
 • Windows Server 2022 Datacenter
 • Windows Server 2019 Datacenter (updated Sept 2019)
 • Windows Server 2019 Essentials (updated Sept 2019)
 • Windows Server 2022 Standard
 • Windows Server 2019 Standard (updated Sept 2019)
 • SQL Server 2019 Standard