คู่มือการใช้งานบริการ Microsoft Teams PCRU

 2 เม.ย. 2563 / ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์ / 3901

คู่มือการใช้งานบริการ Microsoft Teams (PCRU)

แอพพลิเคชั่น Microsoft Teams เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน ซึ่งมี ความสามารถทั้งการแชทในองค์กร การประชุมออนไลน์ การจัดเก็บไฟล์ การทำงานร่วมกับ แอพพลิเคชั่น Office 365 และมีส่วนขยายที่สามารถทำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของ Microsoft ได้ ซึ่งจะช่วยทำให้การสื่อสารและการทำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การใช้งานผ่านเว็บไซต์
1. เข้าเว็บไซต์ https://www.office.com จากนั้นคลิกปุ่ม Sign in

2. กรอกเมลล์มหาวิทยาลัย (@office365.pcru.ac.th) จากนั้นคลิกปุ่ม Next

3. กรอกรหัสผ่าน จากนั้นคลิกปุ่ม Sign in

4. คลิกที่เมนู Teams

5. ท่านจะพบกับหน้าแรกของ Teams

 

การตั้งค่าข้อมูลส่วนตัว
1. เลือกเมนูวงกลมด้านบนขวา

2. ตั้งค่าข้อมูลส่วนตัว

 

การสร้างทีม และการเข้าร่วม
1. เลือกที่สร้างทีม

2. เลือกชนิดของทีม

ประเภทของ Team แบ่งออกได้ดังนี้

2.1 Classes เหมาะสำหรับ การสร้างชั้นเรียนและให้นักเรียนเข้ามาส่งงาน รวมถึงการสร้าง assignment ติดตามและตรวจสอบรายงานของนักเรียน สร้างแบบทดสอบ แบบสำรวจ สามารถเชิญอาจารย์ท่านอื่น เข้ามาร่วมเป็นอาจารย์ในกลุ่มได้
2.2 PLCs เหมาะสำหรับสมาชิกที่เป็น นักวิชาการศึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการศึกษา ซึ่งทีมประเภท นี้จะสนับสนุนการทำงานร่วมกันบนเอกสารออนไลน์ พูดคุยแลกเปลี่ยน ประชุมออนไลน์ แบ่งปันข้อมูลที่ เกี่ยวข้องในการทำงาน
2.3 Staff Members เหมาะสำหรับกลุ่มที่มี leader ในการควบคุมข่าวสาร ควบคุมสิทธิ์สมาชิกในการเข้าถึง เอกสารบางงานเท่านั้น แบ่งบันสถานะความก้าวหน้ารายงาน ประชุมออนไลน์ และบันทึกวิดิโอการ ประชุมออนไลน์
2.4 Anyone เหมาะสำหรับ สโมสร ชมรม ชุมนุม หรือ staff ที่ต้องทำงานร่วมกับกลุ่มตัวแทนนักศึกษา ใน การสร้างข่าวประชาสัมพันธ์ แบ่งปันข้อมูล ประชุมออนไลน์แบบย่อยและแบบทั้งกลุ่ม ตั้งค่าสิทธิ์ของ สมาชิกในทีม

3. กรอกรายละเอียดของทีม

4. เพิ่มสมาชิกทีม

5. หน้าหลักของทีม

 

การจัดการทีม

1. เลือก เลือกเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม ถัดจากชื่อทีม

2. จัดการสมาชิก

3. จัดการคำขอ

4. จัดการแชนเนล

5. การตั้งค่าทีม

6. การวิเคราะห์

7. จัดการแอพ

 

การใช้งานสนทนาทีมเบื้องต้น

1. การพิมพ์ข้อความ

2. การอัพโหลดไฟล์

3. การวางแผนการทำงานของทีม

4. การบันทึกของทีม

5. การประชุมทีม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 056717100 ต่อ3999, 2843