การเปลี่ยนภาษา Microsoft Teams

 2 เม.ย. 2563 / ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์ / 3886

การเปลี่ยนภาษา Microsoft Teams

1. เลือกที่มุมขวาบนของโปรแกรม

2. เลือก  Setting

3. เลือกเมนูภาษาที่ต้องการเปลี่ยนเป็นภาษาไทย

4.เลือกภาษาไทย

5. บันทึกและเริ่มโปรแกรมใหม่

6. เมนูการใช้งานโปรแกรมจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทย