แนวการใช้บริการงานในสำนักวิทยบริการฯ ARIT@PCRU ช่วง WFH

 11 เม.ย. 2563 / อภิรักษ์ อุ่นดี / 3879

WFH

 

enlightenedติดต่อสอบถามหรือแจ้งปัญหาที่เพจของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

enlightenedงานบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  • งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัย
  • งานใช้ระบบอินเทอร์เน็ตต่างมหาวิทยาลัย ในเครือข่าย eduroam
  • งานระบบโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัย
  • งานระบบสารสนเทศ เช่นระบบเกรด ระบบรับสมัครออนไลน์ ระบบทะเบียนฯลฯ
  • งานการเรียนการสอนออนไลน์
  • งานพัฒนาทักษะดิจิทัล
  • งานหอสมุด

enlightenedบริการ แจ้งซ่อมระบบภายในมหาวิทยาลัย

enlightenedบริการ PCRU Mail ของมหาวิทยาลัย

enlightenedบริการจองห้องบันทึกการสอนหรือห้องสอนออนไลน์

enlightened แจ้งเพิ่มเติมด้านงานหอสมุด

แนวการยืมคืนหนังสือในหอสมุด ช่วง WFH

  • การยืมหนังสือสามารถค้นจากระบบ OPAC และถ้าต้องการยืมเล่มใด ให้ส่งรูปภาพข้อมูลหนังสือและชื่อผู้ยืมมาทางเพจสำนักวิทยฯ จนท.หอสมุดจะนำข้อมูลไปหยิบหนังสือมายืมในระบบในชื่อผู้ร้องขอ  และนัดรับหนังสือบริเวณหน้าอาคารบรรณาราชนครินทร์(หอสมุด)

 Link ระบบสืบค้นหนังสือในหอสมุด คลิกที่นี่

กรณีหนังสือที่ยืมไปจะหมดอายุ สามารถแจ้งมาที่เพจสำนักฯ เพื่อให้ จนท. ต่ออายุในระบบยืมให้ได้

กรณีขอคืนหนังสือ สามารถคืนได้ที่ตู้คืนหนังสืออัตโนมัติหน้าหอสมุด(ถ้าเป็นช่วงคืนช่วงที่หยุดโควิด ทางสำนักจะทำเรื่องขออนุญาตงดเว้นค่าปรับช่วงประกาศหยุดให้ต่อไป)

enlightenedบริการการยืมหนังสือ eBook

enlightenedการสืบค้นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ eJournal และ ThaiLIS

1. ลง VPN ที่เครื่องที่บ้าน(กรณีใช้เครื่องนอก ม.) คลิก
2. เรียก eJournal และ ThaiLIS ผ่านหน้าแรกของเว็บ ม. ที่เมนูฐานข้อมูลออนไลน์ คลิก

enlightenedติดต่อสอบถามหรือแจ้งปัญหาที่เพจของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อสอบภามผ่านช่องทาง Facebook  
ตืดต่อแจ้งซ่อมระบบภายในมหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ภายใน

งานสำนักงานผู้อำนวยการ  2812, 2814
งานหอสมุดกลาง 8821, 2825
งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3999, 8999
งานวิจัยและพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 2833, 6116