การใช้งาน Video Conferencing ด้วยโปรแกรม Line

 2 ก.ย. 2563 / อภิรักษ์ อุ่นดี / 4102

การใช้งาน Video Conferencing ด้วยโปรแกรม  Line

การใช้งาน

ข้อดีของการใช้ LINE Meeting

1. ไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนกันในไลน์ เพียงแค่มีลิงก์ก็สามารถเข้าร่วมประชุมได้

2. สามารถประชุมได้ 24 ชั่วโมงต่อการประชุม 1 ครั้ง

3. รองรับผู้ใช้งานได้สูงสุด 500 คน

4. ให้บริการฟรี

 

ข้อเสียของ LINE Meeting

1. ไม่สามารถบันทึก VDO ขณะประชุมได้

2. Host ไม่สามารถปิดไมค์ผู้เข้าร่วมประชุมได้ ทำได้แค่เชิญออกจากห้องเท่านั้น

3. แอปพลิเคชันไม่ค่อยเสถียร