การใช้งาน Video Conferencing ด้วยโปรแกรม Zoom

 2 ก.ย. 2563 / อภิรักษ์ อุ่นดี / 3884

Zoom Meeting 

โปรแกรมสำหรับประชุมงาน หรือเรียนออนไลน์ รองรับการทำงาน Work from Home

ดาวน์โหลดที่นี่

การให้บริการ

แบบ basic หรือฟรี

– ประชุมพร้อมกันสูงสุด 100 คน
– ประชุมได้สูงสุด 40 นาที
– ประชุมแบบ One-on-one Meeting ไม่จำกัดเวลา

แบบ Pro

ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ $149.90/year
– ประชุมพร้อมกันสูงสุด 100 คน
– ประชุมได้สูงสุด 30 ชั่วโมง
– Social Media Streaming
– 1GB Cloud Recoding ต่อ License

Business

ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 199.90/Year
– ประชุมพร้อมกันสูงสุด 300 คน
– Single Sign-On
– Managed Domains
– Social Media Streaming
– และรวมทั้งหมดของแบบ Pro

ฟีเจอร์ที่น่าสนใจของ Zoom เช่น

Immersive Scenes

ฟีเจอร์ที่ทำให้พื้นหลังของการประชุมถูกเปลี่ยนไปตามวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น ห้องเรียน และอื่นๆ ที่กำลังปรับปรุงเพิ่มเติม

New Meeting Reactions & Animations

ฟีเจอร์ New Meeting Reactions & Animations ที่จะให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกคนสามารถส่ง Emoji , Sticker ให้กับผู้ประชุมคนอื่นๆ ได้

Waiting Room

ฟีเจอร์ Waiting Room หรือการอนุมัติผู้เข้าร่วมประชุม โดยผู้ที่เป็น Host จะสามารถเลือก Admit (ยอมรับ) หรือ Remove (ปฏิเสธ) ผู้ที่กดเข้ามาขอร่วมประชุมด้วยได้ เพื่อป้องกันด้านความปลอดภัยของการประชุม

Breakout Rooms & Debrief Room (For Zoom Seminar)

ฟีเจอร์ Breakout Room เป็นการสร้างห้องย่อยๆ สำหรับการจัดสัมมนา ในกรณีที่มีกิจกรรมกลุ่มให้ทำ ก็สามารถสร้างห้องกลุ่มและประชุมงานกันได้เลย โดยไม่หลุดจากการสัมมนาใหญ่