การใช้งาน OBS

 2 ก.ย. 2563 / อภิรักษ์ อุ่นดี / 9896

การใช้งาน OBS

OBS คืออะไร

       OBS (Open Broadcaster Software Studio) เป็นโปรแกรมฟรีที่ต้องติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ช่วยให้ผู้สอนที่ต้องการบันทึกวิดีโอการสอนหรือสอนออนไลน์ สามารถทำงานได้ง่ายขึ้น โดยการใช้ OBS ทำ ให้ไม่จำเป็นต้องจ้างทีมผลิต (production) หรือเข้าผลิตในสตูดิโอขนาดใหญ่ ในการถ่ายวิดีโอเพื่อสอน ออนไลน์แต่อย่างใด เพราะโปรแกรม OBS สามารถบันทึกเป็นวิดีโอลงในเครื่องได้และยังสามารถบันทึก หน้าจอ นำเข้าอุปกรณ์ smart device ต่างๆ เพื่อให้ผู้สอนสามารถใช้ไฟล์เอกสารการสอน หรือทำการเขียน บรรยายผ่านโปรแกรมได้อย่างชัดเจนได้อีกด้วย และ ยังสามารถซ้อนฉากเสมือน Chroma key ได้ทันที

     โดยทั่วไปโปรแกรม OBS จะใช้ในการอัดวิดีโอ หรือวิดีโอถ่ายทอดสด (live streaming) ซึ่งเหมาะ สำหรับนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบวิดีโอและเสียง ผู้ใช้สามารถอัดวิดีโอกิจกรรมต่างๆ บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ และรับสัญญาณวิดีโอจากกล้อง Webcam เพื่อมาแสดงผลในหน้าต่างเดียวกันไปพร้อมๆ กันได้ สามารถ เผยแพร่เนื้อหาวิดีโอไปยังโลกออนไลน์ในแบบ Live โดยที่เว็บไซต์นั้นจะต้องมี Stream Service ให้บริการ เช่น Facebook, YouTube และเว็บไซต์ออนไลน์อื่นๆ โดยโปรแกรม OBS Studio เป็นโปรแกรมเครื่องมือที่ผู้ เริ่มใช้งานควรศึกษาการทำงานให้เข้าใจก่อน เพราะโปรแกรมมีฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลายตั้งแต่ระดับง่าย จนถึงระดับสูง แต่หากจำกัดขอบเขตความจำเป็นจริงๆ แล้ว เพียงการตั้งค่าเล็กน้อยๆ และปรับแต่งให้สามารถ ใช้ทรัพยากรในเครื่องอย่างพอดีก็สามารถใช้อัดวิดีโอ และวิดีโอถ่ายทอดสดได้แล้ว ซึ่งโปรแกรม OBS Studio สามารถเลือกติดตั้งได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการ Windows หรือ MacOS หรือ Linux ก็ได้ แต่ต้องดาวน์โหลดตัว ติดตั้งที่ใช้เฉพาะระบบปฏิบัติการนั้นๆ ด้วย

 

คุณสมบัติและความสามารถของโปรแกรม OBS Studio

1. อัดวิดีโอเก็บไว้ หรืออัดวิดีโอพร้อมถ่ายทอดสดพร้อมกันได้
2. ถ่ายทอดสด (Live streaming) วิดีโอไปยังเว็บโซเชียลออนไลน์ Facebook YouTube
3. แสดงผลวิดีโอซ้อนวิดีโอในซีนเดียวกันได้PIP (picture in picture)
4. ใส่ข้อความ รูปภาพ และย้ายตำแหน่งในขณะที่บันทึกวิดีโอ หรือเผยแพร่วิดีโอได้
5. ปรับแต่งประสิทธิภาพของวิดีโอ และประสิทธิภาพของเสียง
6. ตั้งค่าปุ่มลัดเพื่อให้ใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
7. สามารถทำเทคนิคพิเศษ chroma key ได้ง่ายและมีคุณภาพสูง
8. ง่ายต่อการปรับแต่งภาพและตั้งค่าการใช้งานอื่นๆ อีกมากมาย

 

วิธีการใช้งานโปรแกรม OBS

เมื่อเปิดโปรแกรม OBS จะแสดงดังรูป

 

1. ขั้นตอนการตั้งค่าวิดีโอ โดยสามารถตั้งค่าวิดีโอของเราได้ ด้วยการคลิกเลือกไปที่ Settings

 

ตรงนี้เราสามารถกำหนดขนาดของวิดีโอได้ โดยการคลิกเลือกไปที่Video > Base (Canvas) Resolution > Output (Scaled) Resolution

 

2. การตั้งค่าเพื่อจัดเก็บวิดีโอ

ส่วนต่อไป เราจะสามารถตั้งค่าวิดีโอเพื่อทำการบันทึก และเลือกที่จัดเก็บวิดีโอได้
- ส่วน streaming เลือก Video Bitrate= 2,500
- ส่วน Encoder ขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องที่ใช้ ปกติจะตั้งมาอยู่แล้วที่ Software (x264)
- เลือก Recording Path เพื่อเลือกที่อยู่เก็บวิดีโอ หลังบันทึกเสร็จแล้ว
- เลือก Recording Format เป็น .mp4
หลังจากการตั้งค่าเสร็จสิ้นแล้ว คลิกเลือกไปที่ OK

 

3. ตัวเลือกในการสร้างวิดีโอ

       ต่อไปเราจะมาดูการสร้างวิดีโอ ถ้าต้องการเริ่มสร้างวิดีโอให้คลิกที่สัญลักษณ์ + ในเมนู Sources เพื่อเริ่มต้นการสร้างวิดีโอ สำหรับการบันทึกวิดีโอ มีหลายตัวเลือกสำหรับการใช้งานแต่ละ ประเภท ซึ่งสามารถเลือกใช้ได้ดังนี้

       - เมนูDisplay Capture คือการจับภาพหน้าจอ จะจับภาพการแสดงผลของหน้าจอขณะสอน ทั้งหมด จะใช้ในกรณีที่ผู้สอนต้องการใช้ไฟล์สำหรับสอนซึ่งสามารถคลิกเลือกเปิดไฟล์สำหรับสอน นั้น ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ PDF, Word หรือ Power Point หรือโปรแกรมในหน้าจออื่นๆ นั่น หมายความว่า การเลือกใช้งาน Display Capture จะทำให้ได้วิดีโอที่บันทึกไฟล์สอนนั้นไปด้วย (ไม่ว่าหน้าจอคอมพิวเตอร์จะเปิดโปรแกรมอะไร ก็จะนำมาแสดงผลที่หน้าต่างดังกล่าว)

 

โดยเมนู Display จะทำให้ผู้ใช้มีหลายหน้าจอ แสดงดังรูป

 

- หากต้องการเพิ่มรูปภาพบนวิดีโอ

สามารถเพิ่มรูปโลโก้ของสถาบัน โดยการคลิกเลือกไปที่ Image และคลิก Browse เพื่อเพิ่ม รูปภาพลงวิดีโอ และสามารถขยับตำแหน่งรูปภาพ หรือ logo โดยการคลิกและลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้

 

ตั้งชื่อรูปภาพ

 

Browse เพื่อเลือกไฟล์

 

สามารถปรับขยายขนาด และย้ายตำแหน่งโลโก้ได้

 

- เมนู Video Capture Device จะใช้ในกรณีที่ผู้สอนต้องการถ่ายหน้าผู้สอน โดยการเปิดกล้อง หน้าและบันทึกลงในวิดีโอ

 

ตั้งชื่อวิดิโอ

 

เลือกประเภทกล้อง (Device) ที่ต้องการใช้ และกำหนด Resolution ดังรูปด้านล่าง

 

หลังจากคลิกเลือก OK ในวิดีโอจะเพิ่มช่องวิดีโอแสดงภาพผู้สอนเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆ ซึ่งสามารถปรับขยาย ได้ตามที่ต้องการ

 

ในกรณีที่โลโก้หรือรูปภาพที่ใส่ก่อนหน้าหายไป ให้ดูที่ Sourecs

 

ใช้เมาส์คลิก ไฟล์รูปภาพเลื่อนขึ้นบนสุด

 

- หากต้องการเพิ่มข้อความในวิดีโอ ใช้ Text ในเมนู Source โดยสามารถเลือกประเภท Font และ ขนาดได้ พร้อมพิมพ์ข้อความที่ต้องการแสดง

 

ตั้งชื่อข้อความ

 

เลือกรูปแบบ และขนาดตัวอักษร

 

เพิ่มข้อความที่ต้องการ ในช่อง Text

 

4. การเริ่มอัดหรือหยุดการบันทึกวิดีโอ

เมื่อเราเลือกได้แล้วว่าจะเลือกรูปแบบการสอนอย่างไร ให้เปิดโปรแกรมต่างๆ แสดงไว้บนหน้า ก็เริ่มอัด วิดีโอได้โดยการคลิกเลือกไปที่ Start Recording ได้เลย โดยขณะสอนให้คลิกเลือกเปิดโปรแกรมต่างๆได้ตาม ต้องการ และพูดสอนไปเรื่อยๆ อย่าลืมว่า ทุกโปรแกรมที่แสดงในหน้าจอขณะนั้นกำลังถูกอัดวิดีโอพร้อมภาพ ผู้สอนและเสียงพูด

 

ถ้าต้องการหยุดการบันทึกวิดีโอ คลิกเลือกไปที่ Stop Recording หลังจากคลิกเลือกไปที่ Stop Recording เสร็จแล้ววิดีโอจะบันทึกอัตโนมัติไปยังที่เราเลือก out put ไว้ในตอนแรก