การใช้งานโปรแกรม Powerpoint บันทึกการสอน

 2 ก.ย. 2563 / อภิรักษ์ อุ่นดี / 4005

การใช้งานโปรแกรม Powerpoint บันทึกการสอน

การใช้งานโปรแกรม PowerPoint บันทึกหน้าจอเป็นวิดีโอ มีความสามารถเหมือนโปรแกรมบันทึกหน้าจออื่นๆ วิธีการใช้งานโปรแกรมทำดังนี้

1. คลิก แทรก ที่แถบเครื่องมือ

2. คลิก การบันทึกหน้าจอ

3. คลิกปุ่ม เลือกพื้นที่ สำหรับการบันทึก

4. ลากพื้นที่คลุมบริเวณที่ต้องการบันทึก

5. คลิกปุ่มเคอร์เซอร์ เพื่อให้แสดงเวลาใช้เมาส์ หรือคลิกปุ่มเสียง เมื่อต้องการใช้เสียงบรรยาย

6. คลิกปุ่ม บันทึก เพื่อเริ่มบันทึกวีดีโอ

เมื่อเริ่มบันทึกโปรแกรมจะแสดงข้อความแจ้งหากต้องการหยุดบันทึกให้กดปุ่ม Windows+Shift+Q

7. เมื่อหยุดบันทึกจะแสดงแถบเครื่องมือสำหรับชมตัวอย่างวีดีโอ

8. เมื่อบันทึกวีดีโอเสร็จแล้วหากต้องการบันทึกเป็นไฟล์วีดีโอ ให้คลิกขวาตรงบริเวณหน้าจอตัวอย่างวีดีโอ และคลิก บันทึกสื่อเป็น

9. ใส่ชื่อไฟล์วีดีโอ

10. บันทึก

ไฟล์วีดีโอที่ถูกบันทึกเป็นชนิด mp4

ทดสอบเปิดไฟล์วีดีโอ