วีดีโออบรมการใช้งาน Microsoft Teams

 30 ก.ค. 2564 / อภิรักษ์ อุ่นดี / 4093

วีดีโออบรมการใช้งาน Microsoft Teams

วิทยากรให้ความรู้จากบริษัท ลานนาคอม จำกัด
โดย นายดำรงศักดิ์ สัตบุตร

****************************

วีดีโอบันทึกการอบรมครั้งที่ 1

วีดีโอบันทึกการอบรมครั้งที่ 2

วีดีโอบันทึกการอบรมครั้งที่ 3