การเปิดห้องประชุมด้วย MS Teams

 19 ม.ค. 2565 / อภิรักษ์ อุ่นดี / 4208

การสร้างระบบประชุมออนไลน์ด้วย Microsoft Teams มีด้วยกัน 2 วิธีดังนี้

1.ประชุมตอนนี้

2.การประชุมใหม่ (สร้างปฏิทินประชุมล่วงหน้า)


 

วิธีที่ 1 การสร้างห้องประชุมทันที

 

1. ใส่ชื่อการประชุม

2. คลิกรับลิงก์เพื่อแชร์ (ถ้าไม่คลิก จะตั้งค่าการเข้าร่วมประชุมที่ล้อบบี้ไม่ได้)

 

3. คลิกเริ่มต้นการประชุม

 

 

 

 

การตั้งค่าให้ผู้เข้าร่วมประชุมแบบ Guest ไม่ต้องขอผู้อนุมัติเข้าร่วมประชุมจากผู้ควบคุมการประชุม

1. คลิกรูปคน

2. คลิก 3 จุด

3. คลิกจัดการสิทธิ์

 

การตั้งค่าอนุมัติให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าห้องได้ไม่ต้องผ่านผู้ควบคุมห้องประชุม

1. เลือก ทุกคน

2. คลิกบันทึก

 

การส่งลิงก์เชิญ

  

วิธีที่ 2 การสร้างห้องประชุมล่วงหน้า

 

1. เลือกเมนู + การประชุมใหม่2. กรอกรายละเอียดการประชุมใหม่

   1 ใส่ชื่อหัวข้อการประชุม

   2 เพิ่มผู้เข้าร่วมประชุมด้วยอีเมล์

   3 ระบุ วันเวลา การประชุม

   4 บันทึก

 

3.การเข้าร่วมประชุม

  1 เลือกช่วงเวลาที่เข้าประชุมตรงหน้าปฏิทิน หรือ ทางอีเมล์ที่ผู้จัดการประชุมส่งให้ 

  2 คลิกเข้าร่วมการประชุม

  3 สามารถคัดลอกลิ้งก์ให้ผู้อื่นเพื่อเข้าร่วมประชุมได้


 

การเข้าร่วมประชุม มี 2 แบบ คือ

1 เข้าแบบ login ผ่าน office 365 

 

2 เข้าแบบ ผ่านอีเมล์อื่น หรือผ่านลิ้งก์ โดยจะต้องกรอกชื่อก่อนเข้าร่วม เพื่อเข้าเป็น guest 

การตั้งค่าให้ผู้เข้าร่วมประชุมแบบ Guest ไม่ต้องขอผู้อนุมัติเข้าร่วมประชุมจากผู้ควบคุมการประชุม จะเหมือนกับแบบที่ 1

1. คลิกรูปคน

2. คลิก 3 จุด

3. คลิกจัดการสิทธิ์

 

การตั้งค่าอนุมัติให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าห้องได้ไม่ต้องผ่านผู้ควบคุมห้องประชุม

1. เลือก ทุกคน

2. คลิกบันทึก

 

 

การส่งลิงก์เชิญ 

กรณีเข้าเป็น Guest ช่องแชท จะไม่สามารถแนปไฟล์และรูปภาพได้ จะแนบได้แค่ ลิ้งก์เท่านั้น

กรณีเข้าผ่าน 365 จะสามารถแนบไฟล์และรูปภาพ ผ่านช่องแชทได้