บริการอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

 3 ก.ค. 2562 / ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์ / 4449

ข้อกำหนดการใช้บริการ

1. สำหรับผู้ขอใช้บริการ ที่สถานะเป็นบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเช่น อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

  • นักศึกษาใหม่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนพร้อมใช้งานแล้ว รหัสผ่านมีข้อความแจ้งที่หน้าล็อกอิน
  • ลงทะเบียนใหม่ติดต่อด้วยตนเองได้ที่อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง it101
  • ติดต่อทางโทรศัพท์ 056-717-100 ต่อ 3999
  • ติดต่อผ่านข้อความ FB https://www.messenger.com/t/aritc.pcru 

2. สำหรับผู้ขอใช้บริการ ที่สถานะเป็นบุคคลภายนอก

  • ต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกห้องสมุด
  • ต้องเป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการต่าง ๆ
  • ต้องเป็นผู้มาติดต่อราชการ