ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book

 22 ก.พ. 2565 / Library / 950

ชื่อฐาน

รายละเอียด

 คู่มือ 

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

(e-book)  ภาษาไทย

ฐานข้อมูลหนังสือภาษาไทย ที่รวบรวมหนังสือภาษาไทยครอบคลุมทุกสาขาวิชา ได้แก่ คอมพิวเตอร์, เกษตรกรรม, บริหารธุรกิจ-การเงิน, วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี, ดนตรี, ภาษาศาสตร์.รัฐศาสตร์, ศาสนาและปรัชญา, อาหาร-เครื่องดื่ม, ท่องเที่ยว, นวนิยาย อ่านได้ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์, ระบบ IOS, ระบบ Android สามารถสร้างที่คั่นหนังสือ (Bookmark), สร้าง Note และตั้งเวลาในการเปิดหนังสืออัตโนมัติได้

คู่มือ

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

(e-book) EBSCO

ฐานข้อมูลหนังสือภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิชา และมีประเภทเอกสารที่หลากหลาย ได้แก่ Academic Journal, eBooks, Dissertations/Theses,

 magazine, News, Conference Materials,    และอื่น ๆ สามารถสั่งพิมพ์และบันทึก Full text

มีบรรณานุกรม และส่งออกบรรณานุกรมไปยังโปรแกรมจัดการการอ้างอิงได้

นอกจากนี้ยังสร้าง Folder/Notes ส่วนตัว

อีกทั้งยังแชร์ข้อมูลเอกสารไปยัง Social media ได้ และมีบริการยืมระหว่างมหาวิทยาลัย

 

คู่มือ

 

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

(e-book) GALE

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิชา

สามารถดาวนโหลดไฟล์เอกสารทั้งในรูปแบบ pdf, html, Audio (mp3)

มีเครื่องมือในการเน้นข้อความ (Highlight) และสร้างบันทึก (Notes) เก็บไว้ในแฟ้ม (Folder)

มีเมนูการแปล (Translate) และพจนานุกรม (Dictionary) สามารถสร้างบรรณานุกรมและส่งออกไปยังโปรแกรมจัดการการอ้างอิง และส่งออกเอกสารไปยัง Google Drive, OneDrive

คู่มือ

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

(e-book) IG library

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ภาษาอังกฤษ จากสำนักพิมพ์ชั้นนำ ได้แก่  Wiley, Business Expert Press, Columbia University Press เนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิชา เช่น Computer Science, Science , History & geography, Language, Social Science, Literature เป็นต้น และมีหมวดย่อย

อ่านได้ทั้งบน PC, IOS และ Android

และสามารถสืบค้นได้ทั้งแบบ Browse, Basic, Advance

คู่มือ

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

(e-book) SE-ED

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย SE-ED เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยจากบริษัทซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ที่สามารถอ่านได้ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ และบน Mobile app สามารถพิมพ์คำค้นเพื่อไปยังหน้าที่ปรากฎคำค้นนั้นได้ และคลิกเลือกรายการบนสารบัญเพื่อไปยังเนื้อหาส่วนนั้นได้ทันที สร้าง Note และ Bookmark ได้ มีโหมดการแสดงหน้าหนังสือแบบหน้าคู่ โหมดการแสดงหน้าจอแบบ Day/Night

คู่มือ

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(e-book) CU-eBook
(ศูนย์หนังสือจุฬาฯ)

 

ฐานข้อมูลหนังสือภาษาไทยสหสาขาวิชาจากศูนย์หนังสือจุฬาฯ ได้แก่ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ภาษาศาสตร์ จิตวิทยา วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์  ปรัชญา กฎหมาย การศึกษา สุขภาพ เป็นต้น อ่านได้บน Smartphone และ Tablet ทั้งระบบปฏิบัติการ ios และ Android สามารถล็อคไม่ให้หน้าจอหมุน ปรับความสว่างของหน้าจอได้ และปรับธีม (theme) ของหน้าจอเป็นแบบ Sepia, Night และ Dark นอกจากนี้ผู้อ่านยังเขียนรีวิว และแชร์หนังสือไปยัง Social media ได้อีกด้วย

คู่มือ