คู่มือเปลี่ยนรหัสผ่าน Gmail @pcru.ac.th

 22 มี.ค. 2565 / นักศึกษาฝึกงาน / 1026

คู่มือเปลี่ยนรหัสผ่าน Gmail @pcru.ac.th

 

สำหรับผู้ใช้บริการ PCRU สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้งานอีเมลได้ โดยมีขั้นตอนการทำ ดังนี้

 

1.เปิดไปที่หน้าบัญชี Gmail แล้วใส่รหัสเพื่อทำการเข้าสู่ระบบ

 

 

2. คลิกที่รูปโปรไฟล์. ปกติรูปโปรไฟล์หรือชื่อย่อจะอยู่มุมขวาบนของหน้าจอ ถ้าไม่ได้ใส่รูปโปรไฟล์ไว้ จะเป็นชื่อย่อแทน

 

 

3.คลิกที่ Manage your Google Account. ทางด้านบนของหน้าต่าง ล่างที่อยู่อีเมล Gmail

 

 

4.คลิกที่ ความปลอดภัย ทางด้านซ้ายของหน้าจอ

 

 

 

5.คลิกที่ รหัสผ่าน ทางด้านล่างของหัวข้อ การลงชื่อเข้าใช้ Google

 

 

6. พิมพ์รหัสผ่านปัจจุบัน แล้วคลิก ถัดไป พอยืนยันรหัสผ่านเดิมแล้ว ก็เปลี่ยนรหัสผ่านได้เลย

 

 

 

7. พิมพ์รหัสผ่านใหม่ 2 ครั้ง. พิมพ์รหัสผ่านใหม่ในช่อง "รหัสผ่านใหม่" แล้วพิมพ์ซ้ำอีกครั้งในช่อง "ยืนยันรหัสผ่านใหม่"

 

 

8.คลิกที่ เปลี่ยนรหัสผ่าน ที่เป็นปุ่มมุมขวาล่างของหน้า เท่านี้รหัสผ่านใหม่ก็มีผลใช้งานเรียบร้อย