บริการอีเมลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

 6 มิ.ย. 2565 / อภิรักษ์ อุ่นดี / 9085

อีเมลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ปัจจุบันให้บริการ 2 บัญชีคือ

1.Microsoft365  ชื่อบัญชี xxxx@office365.pcru.ac.th
2.Gmail  ชื่อบัญชี xxxx@pcru.ac.th

*****ต้องสมัครทั้ง 2 บัญชี*****

แจ้งปัญหา ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ คลิกที่นี่


 

1.สมัครบัญชี Microsoft Office365

มหาวิทยาลัยได้สร้างบัญชีให้นักศึกษาทุกท่านเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบชื่อบัญชี และรหัสผ่าน  ดังนี้

   1.1 ตรวจสอบชื่อบัญชี/รหัสผ่าน

   1.2 วิธีตรวจสอบและเข้าบัญชี

   1.3 เข้าสู่บัญชี Office365

2.สมัครบัญชี Gmail

นักศึกษาลงทะเบียนใช้งาน หรือตรวจสอบชื่อบัญชี และรหัสผ่านดังนี้

   2.1 ลงทะเบียน

   2.2 วิธีลงทะเบียน

   2.3 เข้าสู่บัญชี

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริการของ Microsoft Office365 ให้บริการโดยบริษัท Microsoft อาทิเช่น
 • บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (outlook)
 • บริการระบบประชุมออนไลน์/ห้องเรียนออนไลน์ (MS Teams)
 • บริการ App สำหรับงานสำนักงานแบบออนไลน์ ด้านคำนวณ ด้านเอกสาร ด้านนำเสนอ (Excel, Word, PowerPoint)
 • บริการด้านแบบสอบถาม (MS Forms)
 • บริการพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล ขนาด 1 TB. (One Drive)
 • บริการการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย (PowerBI)

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริการของ Google ภายใต้ PCRU G-Suite ให้บริการโดยบริษัท Google อาทิเช่น 
 • บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Gmail)
 • บริการห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom)
 • บริการระบบประชุมออนไลน์ (Google Meet)
 • บริการ App สำหรับงานสำนักงาน ด้านคำนวณ ด้านเอกสาร ด้านนำเสนอ (Google Sheets, Google Docs, Google Slides)
 • บริการด้านแบบสอบถาม (Google Form)
 • บริการพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล ขนาด 15GB (Google Drive)
 • บริการการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย (Data Studio)