การแชร์ปริ้น windows10 และ windows11

 26 ส.ค. 2565 / อภิรักษ์ อุ่นดี / 3644

1.ตั้งค่าแชร์เครื่องปริ้น ที่เครื่องแม่

2.การตั้งค่าที่เครื่องลูก

ทดสอบเข้าดูไฟล์และเรียกเครื่องแม่โดยพิมพ์ \\ชื่อเครื่องแม่ ถ้าเห็นเครื่องปริ้นแสดงว่าพร้อมติดตั้งใช้งาน

ตรงนี้อย่าเพิ่งดับเบิ้ลคลิกที่เครื่องปริ้นเพราะจะ error ให้เปิดสิทธิ์การเรียกใช้งานจากเครื่องแม่ก่อนในรูปถัดไป

 

การเปิดสิทธิ์เรียกใช้งาน โดยเข้า control panel ตามรูป