แชร์ปริ้นเตอร์แล้ว error 11b windows10 และ windows11

 26 ส.ค. 2565 / อภิรักษ์ อุ่นดี / 437

1. คลิกสตาร์ทเมนู แล้วพิมพ์ชื่อโปรแกรม Registry Editor  เมื่อเจอแล้วคลิกเปิดโปรแกรม

2. เข้าโฟลเดอร์ HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Print.

3.คลิกขวาเพิ่มไฟล์ในโฟลเดอร์ Print ชนิด DWORD-32 bit Value.

4. ตั้งชื่อไฟล์เป็น  RpcAuthnLevelPrivacyEnabled.

5. เปิดไฟล์แล้วกำหนดค่าเป็น  0

6. เสร็จแล้วรีสตาร์ทเครื่อง แล้วเริ่มขั้นตอนการแชร์ปริ้นเตอร์ใหม่