Google Scholar

 20 ก.ย. 2565 / อภิรักษ์ อุ่นดี / 1552

Google Scholar

Google คือหนึ่งในบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกที่สามารถเรียกได้ว่า “นี่คือตัวอย่างองค์กรที่ประสบความสำเร็จ” พวกเขาไม่เพียงแค่เป็นเว็บไซต์ที่มีคลังสำหรับค้นหาเรื่องราวขนาดใหญ่ที่สุดในโลก แต่พวกเขายังมีฐานข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งเรียกว่า Google Scholar

Google Scholar ก่อตั้งขึ้นในปี 2004 ถูกใช้เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของวรรณกรรมทางวิชาการ ที่เปิดให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลอ้างอิงกับแหล่งอื่นๆ และติดตามงานวิจัยใหม่ๆ ได้อย่างสะดวกสบาย ขอบข่ายคร่าวๆ ที่สามารถเข้าถึงได้โดย Google Scholar ทั้งหมดนี้คือส่วนเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือวิจัยที่มีประสิทธิภาพซึ่งเปิดให้บริการผ่าน Google Scholar

  • วารสาร
  • เอกสารการประชุม
  • หนังสือวิชาการ
  • วิทยานิพนธ์และวิทยานิพนธ์
  • บทคัดย่อ
  • รายงานทางเทคนิค
  • วรรณกรรมทางวิชาการอื่น ๆ จาก “งานวิจัยที่กว้างขวาง”

ใครที่สามารถใช้บริการ Google Scholar ได้?

คำตอบคือ ทุกคนที่ต้องการ พวกเขาเปิดให้ Google Scholar สามารถใช้งานได้สำหรับทุกคนที่ต้องการเข้าถึงฐานข้อมูลเพื่อค้นหา ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ หรือผู้ที่สนใจ Google Scholar สามารถช่วยให้ผู้ที่เขียนบทความวิชาการสร้างบรรณานุกรมได้ง่ายขึ้น และทุกคนสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ของมันได้

อ้างอิง: businessinsider


 

ขั้นตอนการสร้างโปรไฟล์บน Google Scholar

1. เข้าสู่เว็บไซต์ https://scholar.google.com/

2. ลงชื่อเข้าสู่ระบบ โดยใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ( xxx@pcru.ac.th)

3.การเพิ่มผลงาน

   3.1 ลิงก์ โปรไฟล์ (สำหรับนำไปเชื่อมโยงกับลิงก์ผลงานบนเว็บไซต์หน่วยงาน)

   3.2 คลิกเพิ่มผลงาน

   3.3 เลือกผลงาน

4. การเพิ่มบทความ

  4.1 คลิกเพิ่มบทความ

  4.2 การค้นหาบทความ

    1) พิมพ์ชื่อสำหรับค้นหา

    2) คลิกปุ่มค้นหา

    3) เลือกบทความ

    4) คลิกปุ่มเครื่องหมายถูกเพื่อบันทึก

  4.3 รายการบทความที่เพิ่มใหม่

5. การเพิ่มบทความด้วยตนเอง (เป็นบทความที่อยู่บนเว็บไซต์โดยนำลิงก์มาเชื่อมโยง)

    5.1 คลิกเครื่องหมายบวกและคลิกปุ่มเพิ่มบทความด้วยตนเอง

   5.2 การเพิ่มบทความ

     1) คลิกแทบอื่นๆ

     2) ใส่รายละเอียด และใส่ลิงก์เชื่อมโยงกับบทความ

     3) คลิกปุ่มเครื่องหมายถูกเพื่อบันทึก