อัปเกรด Windows 10 Home เป็น Windows 10 Pro

 31 ต.ค. 2565 / อภิรักษ์ อุ่นดี / 889

1. คลิกปุ่ม start แล้วพิมพ์ cmd จากนั้นคลิกขวาเปิดโปรแกรม cmd ด้วยโหมด Administrator 


 

2. คัดลอกคำสั่ง -> dism /Online /Get-TargetEditions

3. คลิกขวา หรือ Ctrl+v เพื่อวางคำสั่งที่คัดลอกในข้อ 2 วางที่โปรแกรม cmd แล้ว enter

4. คำสั่งถัดไป -> sc config LicenseManager start= auto & net start LicenseManager


 

5. คำสั่งถัดไป -> sc config wuauserv start= auto & net start wuauserv


 

6. คำสั่งถัดไป -> changepk.exe /productkey VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T

7. จากนั้น Windows จะเริ่มอัปเกรดเป็น Windows 10 Pro แล้วรีสตาร์ทเครื่องใหม่

8. เมื่อรีสตาร์ทเครื่องใหม่แล้วใช้ Product Key ของ Windows 10 Pro แท้เพื่อลงทะเบียนใช้งาน