Windows11 คีย์บอร์ด พิมพ์ @ ไม่ได้

 3 พ.ย. 2565 / อภิรักษ์ อุ่นดี / 561

1.คลิกปุ่ม start  แล้วคลิก settings

2.คลิก time & language และ คลิก Language & region

3.คลิกปุ่ม 3 จุด แล้วเลือก Language Options

.

4.คลิกปุ่ม Add a Keyboard แล้วเลือกคีย์บอร์ด US QWERTY

5.ทดสอบการพิมพ์โดยเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแล้วพิมพ์ @