Windows ชื่อไดร์ฟหาย เปิดดูไฟล์ ไม่ได้

 2 พ.ค. 2566 / อภิรักษ์ อุ่นดี / 310

ตามรูปตัวอย่าง ชื่อไดร์ฟหายไปทำให้เปิดไฟล์ไม่ได้

วิธีแก้ไข ให้ทำการเพิ่มชื่อไดร์ฟใหม่ ก็จะสามารถเปิดดูไฟล์ในไดร์ฟนั้นได้เหมือนเดิมโดยมีขั้นตอนการใส่ชื่อไดร์ฟดังนี้

อ้างอิงจาก https://www.youtube.com/watch?v=F7ApTUA5aYk