บริการระบบห้องบริการศูนย์ข้อมูลส่วนกลางมหาวิทยาลัย PCRU DATA CENTER

 4 ก.ค. 2562 / ธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์ / 4320

บริการระบบห้องบริการศูนย์ข้อมูลส่วนกลางมหาวิทยาลัย
PCRU DATA CENTER

 

PCRU Data Center 
เป็นบริการ
ในการจัดเก็บรักษาข้อมูล และอุปกรณ์ ICT (เครื่อง Server, อุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์สื่อสารต่างๆ) ภายในมหาวิทยาลัย ให้สามารถเชื่อมโยงระบบการให้บริการต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง
เป็นห้องที่ถูกออกแบบมา เพื่อใช้สำหรับเป็นที่ติดตั้งของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Server ไม่ว่าจะเป็น Web Hosting และอุปกรณ์สื่อสารระบบโทรศัพท์ VoIP และติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย และระบบควบคุมอุณหภูมิ ควบคุมการเข้าออก ระบบสำรองไฟฟ้าด้วย UPS และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อให้ห้องบริการสามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

ติดต่อสอบถามข้อมูลการให้บริการได้ที่ 056717100 ต่อ 3999,2843 

ติดต่อสอบถามหรือแจ้งปัญหาที่เพจของสำนัก