วิธีปิดและถอนการอัปเดท Windows

 27 ก.ค. 2566 / อภิรักษ์ อุ่นดี / 614

วิธีการปิดการอัปเดท Windows

วิธีถอนการติดตั้งการอัปเดท Windows 10

  1. เลือกปุ่ม เริ่มต้น  จากนั้นเลือก การตั้งค่า  > อัปเดต&>ความปลอดภัย Windows Update  > ดูประวัติการอัปเดต ถอนการติดตั้งการอัปเดต
    ดูประวัติการอัปเดต

  2. เลือก (หรือคลิกขวา) การอัปเดตที่คุณต้องการลบค้างไว้ แล้วเลือก ถอนการติดตั้ง

วิธีถอนการติดตั้งการอัปเดท Windows 11

หากคุณเพิ่งติดตั้งการอัปเดต Windows และประสบปัญหา ต่อไปนี้คือวิธีการถอนการติดตั้งการอัปเดตเพื่อลองแก้ไขปัญหา:

  1. เลือก เริ่มต้น การตั้งค่า  > Windows Update ประวัติ  การอัปเดต > ถอนการติดตั้งการอัปเดต 

    ดูประวัติการอัปเดต

  2. ในรายการที่ปรากฏขึ้น ให้ค้นหาการอัปเดตที่คุณต้องการลบออก จากนั้นเลือก ถอนการติดตั้ง ถัดจากการอัปเดตนั้น