แนะนำบริการที่น่าสนใจ

 11 ส.ค. 2566 / Library / 275

แนะนำบริการต่าง ๆ ที่น่าสนใจภายในหอสมุดกลาง เช่น ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ RFID ห้องแนะนำหนังสือใหม่ มุมวารสาร ห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ห้องคาราโอเกะและห้องร้บชมภาพยนตร์ เป็นต้น

:: โดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ::