บัญชีอีเมล์ของ Google  เริ่มจำกัดพื้นที่ Google Drive เหลือเพียง 15GB  ภายในเดือน ตุลาคม 2565

วันที่โพส 21 ม.ค. 2565 ผู้ชม 941


       แจ้งเตือนผู้ใชังานบัญชีอีเมล์ของ Google 
เริ่มจำกัดพื้นที่ Google Drive เหลือเพียง 15GB 
ภายในเดือน ตุลาคม 2565
      จึงขอให้ผู้ใช้งานทุกท่าน ย้ายข้อมูลไปยัง 
One Drive ที่มีพื้นที่ขนาด 1TB ซึ่งเป็นบริการ
ของ office365 ผ่านทางเว็บไซต์ Mover.io 

>>คลิก<<