วีดีโอสอนการประชุมออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams

วันที่โพส 17 ก.พ. 2565 ผู้ชม 1179


วีดีโอสอนการประชุมออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams วิทยากรให้ความรู้โดย นายดำรงศักดิ์ สัตบุตร จากบริษัท ลานนาคอม จำกัด

>>วีดีโอสอนการใช้งาน Team<<   >>คู่มือการเปิดห้องประชุม<<