โครงการอบรม Open Source

 23 พ.ค. 2567 / Administrator / 135

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดองค์ความรู้

เรื่อง “การใช้โปรแกรม Open Source ในการปฏิบัติงานของบุคลากร” 

        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมโอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์ (Open Source Software) สำหรับผู้ใช้งานออฟฟิช ประกอบไปด้วยโปรแกรมหลักๆของการใช้งานใน Office ทั่วไปคือ Writer, Calc และ Impress โดยผู้ใช้งานไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อน ผู้ที่ผ่านการอบรมแล้ว สามารถนำไปใช้งานได้จริงทันที ทั้งการจัดการเอกสาร การเขียนจดหมายธุรกิจ จดหมายเวียน การคำนวณตัวเลขในบัญชีต่างๆ พร้อมทั้งสูตรคำนวณต่างๆ (Calc) อีกทั้งยังสามารถสร้างงานนำเสนอ (Impress) ทางธุรกิจต่างๆได้ พร้อมการใส่ Effects และอื่นๆอีกมากซึ่งโปรแกรมทั้งหมดนี้เป็นโปรแกรม Open Source หรือเป็นโปรแกรมฟรี ไม่มีลิขสิทธิ์ใดๆ สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ทันที เนื้อหาจะครอบคลุมถึงเครื่องมือใช้งานทั่วๆ ไป จนถึง การจัดการความเข้ากันได้ หรือปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อใช้งานร่วมกันกับชุดโปรแกรมของ Microsoft Office

เอกสารอบรม

 

เอกสารอบรม ลิงก์
เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติมแบบละเอียด ลิงก์
แบบประเมิน ลิงก์
เอกสารประกอบการอบรม ลิงก์
เล่มคู่มืออบรม ลิงก์