Image

ร่วมประชุมปรึกษาหารือการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564

วันที่โพส 14 ก.ค. 2566 ผู้ชม 229


          วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับทางกองพัฒนานักศึกษา โดยมี อาจารย์ ดร.แก้วตา ผิวพรรณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม และว่าที่ร้อยตรีธีรภัทร์ ขอมน้อย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมประชุม โดยหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 และการพัฒนาระบบสำรองที่นั่งงานช่ออินทนิล ณ กองพัฒนานักศึกษา