ลำดับ ชื่อบริการ วันที่โพส ผู้ชม ผู้โพส
1 รายงานสถิติการใช้บริการระบบแจ้งซ่อม ประจำปีงบประมาณ 2566 29 มี.ค. 2567 22 อินเทอร์เน็ต
2 รายงานสถิติการเข้าใช้บริการห้องอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2566 29 มี.ค. 2567 27 อินเทอร์เน็ต
3 สถิติการให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ (E-database) 29 มี.ค. 2567 27 งานหอสมุดกลาง
4 สถิติการให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) 29 มี.ค. 2567 37 งานหอสมุดกลาง
5 สถิติจำนวนการให้บริการสืบค้นบนเว็บ OPAC 29 มี.ค. 2567 39 งานหอสมุดกลาง
6 สถิติจำนวนผู้เข้าใช้บริการหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 29 มี.ค. 2567 34 งานหอสมุดกลาง
7 สถิติจำนวนผู้รับบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 29 มี.ค. 2567 30 งานหอสมุดกลาง
8 คนใช้มือถือ Samsung ต้องรู้ ... เพิ่มความปลอดภัยจากมิจฉาชีพ 21 มี.ค. 2567 387 งานบริการคอมพิวเตอร์
9 การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดอันดับเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 19 มี.ค. 2567 72 งานบริการคอมพิวเตอร์
10 ขั้นตอนการให้บริการคืน 19 มี.ค. 2567 35 งานหอสมุดกลาง
11 ขั้นตอนการให้บริการยืมทรัพยากรสำหรับนักศึกษา 19 มี.ค. 2567 26 งานหอสมุดกลาง
12 ขั้นตอนการให้บริการยืมทรัพยากร สำหรับบุคคลภายนอกที่มิได้เป็นสมาชิก 19 มี.ค. 2567 25 งานหอสมุดกลาง
13 ขั้นตอนการให้บริการยืมทรัพยากร สำหรับสมาชิกสมทบ 19 มี.ค. 2567 23 งานหอสมุดกลาง
14 ขั้นตอนการให้บริการงานบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ สำหรับอาจารย์และบุคลากร 18 มี.ค. 2567 29 งานหอสมุดกลาง
15 ขั้นตอนการให้บริการรับสมัครสมาชิกหอสมุดกลาง 18 มี.ค. 2567 30 งานหอสมุดกลาง
16 รายงานสถิติการใช้บริการระบบแจ้งซ่อม ประจำปี 2566 14 มี.ค. 2567 94 อินเทอร์เน็ต
17 เตือนภัย...กลโกงมิจฉาชีพออนไลน์ 12 มี.ค. 2567 134 งานบริการคอมพิวเตอร์
18 Huawei Academy 7 ก.พ. 2567 31 อุปกรณ์ iot
19 PCRU Soft Power 7 ก.พ. 2567 18 อุปกรณ์ iot
20 PCRU Startup 7 ก.พ. 2567 19 อุปกรณ์ iot
21 Smart Farm ระบบฟาร์มอัจฉริยะ 7 ก.พ. 2567 33 อุปกรณ์ iot
22 Waste Management 7 ก.พ. 2567 16 อุปกรณ์ iot
23 Green Space 7 ก.พ. 2567 18 อุปกรณ์ iot
24 Smart Library 7 ก.พ. 2567 22 อุปกรณ์ iot
25 Smart classroom 7 ก.พ. 2567 16 อุปกรณ์ iot
26 Smart Digital Training 7 ก.พ. 2567 25 อุปกรณ์ iot
27 EV PCRU 7 ก.พ. 2567 19 อุปกรณ์ iot
28 PCRU Smart Public Transport 7 ก.พ. 2567 19 อุปกรณ์ iot
29 แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการซ่อมบำรุง งานบริการคอมพิวเตอร์ 23 ม.ค. 2567 105 งานบริการคอมพิวเตอร์
30 สมัครสมาชิกหอสมุดกลาง 21 ธ.ค. 2566 79 งานหอสมุดกลาง
31 สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศหอสมุดกลาง 21 ธ.ค. 2566 142 งานหอสมุดกลาง
32 Ebook หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 21 ธ.ค. 2566 87 งานหอสมุดกลาง
33 RFID ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ 16 พ.ย. 2566 100 งานหอสมุดกลาง
34 PCRU Smart University 1 พ.ย. 2566 65 อุปกรณ์ iot
35 มหาวิทยาลัยได้พัฒนา PCRU Think Mobile Application 1 พ.ย. 2566 104 งานวิจัยซอฟต์แวร์
36 สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 1 พ.ย. 2566 664 อุปกรณ์ iot
37 การติดตั้งระบบการจัดการน้ำอัจฉริยะ Smart Water System 1 พ.ย. 2566 82 อุปกรณ์ iot
38 การติดตั้งอุปกรณ์ iot ปิด-เปิดระบบแสงสว่าง และอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศอัจฉริยะ 1 พ.ย. 2566 91 อุปกรณ์ iot
39 การติดตั้งระบบควบคุมไฟถนนอัจฉริยะ Smart Street light 1 พ.ย. 2566 93 อุปกรณ์ iot
40 การติดตั้งอุปกรณ์ Smart plant system ระบบรดน้ำอัจฉริยะ 1 พ.ย. 2566 99 อุปกรณ์ iot
41 ข้อมูลท้องถิ่น 5 ก.ย. 2566 116 งานหอสมุดกลาง
42 แบบฟอร์มคำรับรอง และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานประจำมหาวิทยาลัย 24 ส.ค. 2566 206 งานบริหาร
43 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ 15 ส.ค. 2566 135 งานบริหาร
44 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย 15 ส.ค. 2566 147 งานบริหาร
45 แนะนำบริการที่น่าสนใจ 11 ส.ค. 2566 304 งานหอสมุดกลาง
46 วิธีปิดและถอนการอัปเดท Windows 27 ก.ค. 2566 315 งานบริการคอมพิวเตอร์
47 สถิติการใช้บริการห้องเรียน 26 ก.ค. 2566 495 ห้องปฏิบัติการ
48 ทำเนียบนักศึกษาฝึกงาน 2 มิ.ย. 2566 255 งานบริการคอมพิวเตอร์
49 แผนผังอาคาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 พ.ค. 2566 364 คอมพิวเตอร์
50 รายงานสถิติ Backlink & Google Scholar 18 พ.ค. 2566 583 อินเทอร์เน็ต
51 สถิติการเผยแพร่ข่าว 18 พ.ค. 2566 515 อินเทอร์เน็ต
52 Windows ชื่อไดร์ฟหาย เปิดดูไฟล์ ไม่ได้ 2 พ.ค. 2566 221 งานบริการคอมพิวเตอร์
53 รายงานสถิติการเข้าใช้บริการห้องอินเทอร์เน็ต ประจำปี 2566 19 เม.ย. 2566 423 อินเทอร์เน็ต
54 การแชร์เครื่องพิมพ์เอกสารหรือปริ้นเตอร์ 22 ก.พ. 2566 11455 งานบริการคอมพิวเตอร์
55 หนังสือ คำสั่ง และประกาศที่เกี่ยวข้อง 8 ก.พ. 2566 544 งานบริหาร
56 สถิติผู้ใช้บริการห้องสืบค้นอินเทอร์เน็ต ประจำปีพ.ศ.2565 23 ธ.ค. 2565 474 งานบริการคอมพิวเตอร์
57 หนังสือพิมพ์ออนไลน์ 9 พ.ย. 2565 785 งานหอสมุดกลาง
58 Windows11 คีย์บอร์ด พิมพ์ @ ไม่ได้ 3 พ.ย. 2565 533 งานบริการคอมพิวเตอร์
59 อัปเกรด Windows 10 Home เป็น Windows 10 Pro 31 ต.ค. 2565 1093 งานบริการคอมพิวเตอร์
60 หนังสือประชาสัมพันธ์ 10 ต.ค. 2565 747 งานบริหาร
61 Google Scholar 20 ก.ย. 2565 1065 งานบริการคอมพิวเตอร์
62 การแชร์ปริ้น windows10 และ windows11 26 ส.ค. 2565 1676 งานบริการคอมพิวเตอร์
63 การเข้าร่วมประชุม Teams ผ่านโทรศัพท์มือถือ 19 ส.ค. 2565 554 งานบริการคอมพิวเตอร์
64 บริการอีเมลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 6 มิ.ย. 2565 8162 งานบริการคอมพิวเตอร์
65 ระบบสารสนเทศสำหรับบริการนักศึกษา 6 มิ.ย. 2565 682 งานวิจัยซอฟต์แวร์
66 คุกกี้คืออะไร 1 มิ.ย. 2565 1990 งานบริการคอมพิวเตอร์
67 คู่มือเปลี่ยนรหัสผ่าน Gmail @pcru.ac.th 22 มี.ค. 2565 924 งานบริการคอมพิวเตอร์
68 คู่มือเปลี่ยนรหัสผ่าน E-Mail Office365 22 มี.ค. 2565 763 งานบริการคอมพิวเตอร์
69 แบบฟอร์มบริการสำหรับบุคลากร 8 มี.ค. 2565 775 งานบริหาร
70 ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม UCTAL 22 ก.พ. 2565 726 งานหอสมุดกลาง
71 ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book 22 ก.พ. 2565 1000 งานหอสมุดกลาง
72 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ E-Database 22 ก.พ. 2565 1151 งานหอสมุดกลาง
73 ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ThaiLIS 22 ก.พ. 2565 754 งานหอสมุดกลาง
74 ระเบียบการใช้หอสมุดกลาง 22 ก.พ. 2565 761 งานหอสมุดกลาง
75 คู่มือการใช้ Mover สำหรับการโอนย้ายข้อมูล 21 ม.ค. 2565 1916 งานบริการคอมพิวเตอร์
76 การเปิดห้องประชุมด้วย MS Teams 19 ม.ค. 2565 4146 งานบริการคอมพิวเตอร์
77 รายงานสถิติการเข้าใช้บริการห้องอินเทอร์เน็ต ประจำปี 2565 7 ธ.ค. 2564 3801 อินเทอร์เน็ต
78 วีดีโออบรมการใช้งาน Microsoft Teams 30 ก.ค. 2564 4038 งานบริการคอมพิวเตอร์
79 ครม.อนุมัติฟอนต์พระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” เป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย 8 ก.ค. 2564 3864 งานบริการคอมพิวเตอร์
80 รายงานสถิติการเข้าใช้บริการห้องอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2565 22 มี.ค. 2564 3679 อินเทอร์เน็ต
81 การใช้งาน Google Drive 2 ก.ย. 2563 3853 งานบริการคอมพิวเตอร์
82 การใช้งาน Microsoft One Drive 2 ก.ย. 2563 3901 งานบริการคอมพิวเตอร์
83 การใช้งาน Google Classroom 2 ก.ย. 2563 3869 งานบริการคอมพิวเตอร์
84 การประชุมออนไลน์ด้วย Messenger Rooms 2 ก.ย. 2563 3861 งานบริการคอมพิวเตอร์
85 การอัพโหลดวีดีโอขึ้น Youtube channel 2 ก.ย. 2563 3852 งานบริการคอมพิวเตอร์
86 การใช้งานโปรแกรม Ocam บันทึกวีดีโอการสอน 2 ก.ย. 2563 3835 งานบริการคอมพิวเตอร์
87 การใช้งานโปรแกรม Powerpoint บันทึกการสอน 2 ก.ย. 2563 3917 งานบริการคอมพิวเตอร์
88 การใช้งาน OBS 2 ก.ย. 2563 7847 งานบริการคอมพิวเตอร์
89 การใช้งาน Video Conferencing ด้วยโปรแกรม Zoom 2 ก.ย. 2563 3832 งานบริการคอมพิวเตอร์
90 การใช้งาน Video Conferencing ด้วยโปรแกรม Line 2 ก.ย. 2563 3991 งานบริการคอมพิวเตอร์
91 รายงานสถิติการเข้าใช้บริการห้องอินเทอร์เน็ต ประจำปี 2561 19 มิ.ย. 2563 3687 อินเทอร์เน็ต
92 รายงานสถิติการเข้าใช้บริการห้องอินเทอร์เน็ต ประจำปี 2563 15 มิ.ย. 2563 3693 อินเทอร์เน็ต
93 รายงานสถิติการเข้าใช้บริการห้องอินเทอร์เน็ต ประจำปี 2562 15 มิ.ย. 2563 3676 อินเทอร์เน็ต
94 แนวการใช้บริการงานในสำนักวิทยบริการฯ ARIT@PCRU ช่วง WFH 11 เม.ย. 2563 3829 งานบริการคอมพิวเตอร์
95 การเปลี่ยนภาษา Microsoft Teams 2 เม.ย. 2563 3841 งานบริการคอมพิวเตอร์
96 คู่มือการใช้งานบริการ Microsoft Teams PCRU 2 เม.ย. 2563 3857 งานบริการคอมพิวเตอร์
97 วิธีใช้ประตูทางเข้า-ออกห้องสมุด 19 มี.ค. 2563 3685 งานบริการคอมพิวเตอร์
98 วิธีการจองเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องบริการอินเทอร์เน็ต 19 มี.ค. 2563 3677 งานบริการคอมพิวเตอร์
99 การจองเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องบริการอินเตอร์เน็ตหอสมุดกลาง 16 ต.ค. 2562 3701 งานบริการคอมพิวเตอร์
100 การติดตั้งโปรแกรมรีโมททางไกล Teamviewer 16 ต.ค. 2562 3685 งานบริการคอมพิวเตอร์
101 การถอนและติดตั้ง Microsoft Office 16 ต.ค. 2562 3742 งานบริการคอมพิวเตอร์
102 บริการแจ้งซ่อม 16 ต.ค. 2562 3729 งานบริการคอมพิวเตอร์
103 การ Backup&Restore Windows ด้วยโปรแกรม Acronis 16 ต.ค. 2562 3691 งานบริการคอมพิวเตอร์
104 วิธีแก้ปัญหาเมื่อเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตไม่ได้ 16 ต.ค. 2562 3692 งานบริการคอมพิวเตอร์
105 วิธีติดตั้งโปรแกรม TeamViewer 11 ก.ย. 2562 3837 งานบริการคอมพิวเตอร์
106 บริการซอฟต์แวร์ Microsoft Azure Dev Tools for Teaching 22 ส.ค. 2562 4526 งานบริการคอมพิวเตอร์
107 การติดตั้งฟอนต์ราชการ TH Sarabun PSK 21 ส.ค. 2562 9071 งานบริการคอมพิวเตอร์
108 บริการ Office 365 บนเว็บไซต์ 25 ก.ค. 2562 6968 งานบริการคอมพิวเตอร์
109 การลงทะเบียน Key Windows10 24 ก.ค. 2562 4023 งานบริการคอมพิวเตอร์
110 บริการพื้นที่ Web Hosting 10 ก.ค. 2562 3897 งานบริการคอมพิวเตอร์
111 การลงทะเบียนลิขสิทธิ์ Windows 8 ก.ค. 2562 3660 งานบริการคอมพิวเตอร์
112 การติดตั้ง Windows 10 8 ก.ค. 2562 3662 งานบริการคอมพิวเตอร์
113 บริการข้อมูลระบบกล้องวงจรปิด 4 ก.ค. 2562 3857 งานบริการคอมพิวเตอร์
114 บริการหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 4 ก.ค. 2562 3873 งานบริการคอมพิวเตอร์
115 บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นอินเทอร์เน็ต 4 ก.ค. 2562 3825 งานบริการคอมพิวเตอร์
116 บริการ eduroam มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 4 ก.ค. 2562 4149 งานบริการคอมพิวเตอร์
117 บริการเครือข่ายส่วนตัวเสมือน PCRU VPN 4 ก.ค. 2562 5528 งานบริการคอมพิวเตอร์
118 บริการระบบห้องบริการศูนย์ข้อมูลส่วนกลางมหาวิทยาลัย PCRU DATA CENTER 4 ก.ค. 2562 4241 งานบริการคอมพิวเตอร์
119 บริการซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์ภายใน 4 ก.ค. 2562 3939 งานบริการคอมพิวเตอร์
120 บริการ E-Mail Google Workspace for Education 3 ก.ค. 2562 4885 งานบริการคอมพิวเตอร์
121 นโยบายการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และการใช้บริการอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 3 ก.ค. 2562 4979 งานบริการคอมพิวเตอร์