ลำดับ ชื่อบริการ วันที่โพส ผู้ชม ผู้โพส
1 สถิติผู้ใช้บริการห้องสืบค้นอินเทอร์เน็ต ประจำปีพ.ศ.2565 23 ธ.ค. 2565 26 งานบริการคอมพิวเตอร์
2 แหล่งรวมหนังสือพิมพ์ออนไลน์ 9 พ.ย. 2565 124 งานหอสมุดกลาง
3 Windows11 คีย์บอร์ด พิมพ์ @ ไม่ได้ 3 พ.ย. 2565 53 งานบริการคอมพิวเตอร์
4 อัปเกรด Windows 10 Home เป็น Windows 10 Pro 31 ต.ค. 2565 78 งานบริการคอมพิวเตอร์
5 หนังสือประชาสัมพันธ์ 10 ต.ค. 2565 111 งานบริหาร
6 Google Scholar 20 ก.ย. 2565 102 งานบริการคอมพิวเตอร์
7 แชร์ปริ้นเตอร์แล้ว error 11b windows10 และ windows11 26 ส.ค. 2565 103 งานบริการคอมพิวเตอร์
8 การเข้าร่วมประชุม Teams ผ่านโทรศัพท์มือถือ 19 ส.ค. 2565 90 งานบริการคอมพิวเตอร์
9 บริการ e-mail มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 6 มิ.ย. 2565 2658 งานบริการคอมพิวเตอร์
10 ระบบสารสนเทศสำหรับบริการนักศึกษา 6 มิ.ย. 2565 150 งานวิจัยซอฟต์แวร์
11 คุกกี้คืออะไร 1 มิ.ย. 2565 466 งานบริการคอมพิวเตอร์
12 บริการระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) 5 พ.ค. 2565 247 งานหอสมุดกลาง
13 คู่มือเปลี่ยนรหัสผ่าน Gmail @pcru.ac.th 22 มี.ค. 2565 218 งานบริการคอมพิวเตอร์
14 คู่มือเปลี่ยนรหัสผ่าน E-Mail Office365 22 มี.ค. 2565 195 งานบริการคอมพิวเตอร์
15 แบบฟอร์มบริการสำหรับบุคลากร 8 มี.ค. 2565 217 งานบริหาร
16 ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม UCTAL 22 ก.พ. 2565 166 งานหอสมุดกลาง
17 ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book 22 ก.พ. 2565 354 งานหอสมุดกลาง
18 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ E-Database 22 ก.พ. 2565 208 งานหอสมุดกลาง
19 ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ThaiLIS 22 ก.พ. 2565 177 งานหอสมุดกลาง
20 ระเบียบการใช้หอสมุดกลาง 22 ก.พ. 2565 179 งานหอสมุดกลาง
21 คู่มือการใช้ Mover สำหรับการโอนย้ายข้อมูล 21 ม.ค. 2565 930 งานบริการคอมพิวเตอร์
22 การเปิดห้องประชุมด้วย MS Teams 19 ม.ค. 2565 226 งานบริการคอมพิวเตอร์
23 รายงานสถิติการเข้าใช้บริการห้องอินเทอร์เน็ต ประจำปี 2565 7 ธ.ค. 2564 3340 อินเทอร์เน็ต
24 วีดีโออบรมการใช้งาน Microsoft Teams 30 ก.ค. 2564 3538 งานบริการคอมพิวเตอร์
25 ครม.อนุมัติฟอนต์พระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” เป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย 8 ก.ค. 2564 3426 งานบริการคอมพิวเตอร์
26 รายงานสถิติการเข้าใช้บริการห้องอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2565 22 มี.ค. 2564 3317 อินเทอร์เน็ต
27 การใช้งาน Google Drive 2 ก.ย. 2563 3417 งานบริการคอมพิวเตอร์
28 การใช้งาน Microsoft One Drive 2 ก.ย. 2563 3417 งานบริการคอมพิวเตอร์
29 การใช้งาน Google Classroom 2 ก.ย. 2563 3400 งานบริการคอมพิวเตอร์
30 การประชุมออนไลน์ด้วย Messenger Rooms 2 ก.ย. 2563 3408 งานบริการคอมพิวเตอร์
31 การอัพโหลดวีดีโอขึ้น Youtube channel 2 ก.ย. 2563 3390 งานบริการคอมพิวเตอร์
32 การใช้งานโปรแกรม Ocam บันทึกวีดีโอการสอน 2 ก.ย. 2563 3388 งานบริการคอมพิวเตอร์
33 การใช้งานโปรแกรม Powerpoint บันทึกการสอน 2 ก.ย. 2563 3392 งานบริการคอมพิวเตอร์
34 การใช้งาน OBS 2 ก.ย. 2563 3411 งานบริการคอมพิวเตอร์
35 การใช้งาน Video Conferencing ด้วยโปรแกรม Zoom 2 ก.ย. 2563 3387 งานบริการคอมพิวเตอร์
36 การใช้งาน Video Conferencing ด้วยโปรแกรม Line 2 ก.ย. 2563 3411 งานบริการคอมพิวเตอร์
37 รายงานสถิติการเข้าใช้บริการห้องอินเทอร์เน็ต ประจำปี 2561 19 มิ.ย. 2563 3320 อินเทอร์เน็ต
38 รายงานสถิติการเข้าใช้บริการห้องอินเทอร์เน็ต ประจำปี 2563 15 มิ.ย. 2563 3326 อินเทอร์เน็ต
39 รายงานสถิติการเข้าใช้บริการห้องอินเทอร์เน็ต ประจำปี 2562 15 มิ.ย. 2563 3316 อินเทอร์เน็ต
40 แนวการใช้บริการงานในสำนักวิทยบริการฯ ARIT@PCRU ช่วง WFH 11 เม.ย. 2563 3395 งานบริการคอมพิวเตอร์
41 การเปลี่ยนภาษา Microsoft Teams 2 เม.ย. 2563 3386 งานบริการคอมพิวเตอร์
42 คู่มือการใช้งานบริการ Microsoft Teams PCRU 2 เม.ย. 2563 3396 งานบริการคอมพิวเตอร์
43 วิธีใช้ประตูทางเข้า-ออกห้องสมุด 19 มี.ค. 2563 3312 งานบริการคอมพิวเตอร์
44 วิธีการจองเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องบริการอินเทอร์เน็ต 19 มี.ค. 2563 3314 งานบริการคอมพิวเตอร์
45 การจองเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องบริการอินเตอร์เน็ตหอสมุดกลาง 16 ต.ค. 2562 3315 งานบริการคอมพิวเตอร์
46 การติดตั้งโปรแกรมรีโมททางไกล Teamviewer 16 ต.ค. 2562 3316 งานบริการคอมพิวเตอร์
47 การถอนและติดตั้ง Microsoft Office 16 ต.ค. 2562 3330 งานบริการคอมพิวเตอร์
48 บริการแจ้งซ่อม 16 ต.ค. 2562 3329 งานบริการคอมพิวเตอร์
49 การ Backup&Restore Windows ด้วยโปรแกรม Acronis 16 ต.ค. 2562 3311 งานบริการคอมพิวเตอร์
50 วิธีแก้ปัญหาเมื่อเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตไม่ได้ 16 ต.ค. 2562 3319 งานบริการคอมพิวเตอร์
51 วิธีติดตั้งโปรแกรม TeamViewer 11 ก.ย. 2562 3394 งานบริการคอมพิวเตอร์
52 บริการซอฟต์แวร์ Microsoft Azure Dev Tools for Teaching 22 ส.ค. 2562 3713 งานบริการคอมพิวเตอร์
53 การติดตั้งฟอนต์ราชการ TH Sarabun PSK 21 ส.ค. 2562 3407 งานบริการคอมพิวเตอร์
54 บริการ Office 365 บนเว็บไซต์ 25 ก.ค. 2562 4045 งานบริการคอมพิวเตอร์
55 การลงทะเบียน Key Windows10 24 ก.ค. 2562 3393 งานบริการคอมพิวเตอร์
56 บริการพื้นที่ Web Hosting 10 ก.ค. 2562 3392 งานบริการคอมพิวเตอร์
57 การลงทะเบียนลิขสิทธิ์ Windows 8 ก.ค. 2562 3301 งานบริการคอมพิวเตอร์
58 การแชร์ปริ้นเตอร์ 8 ก.ค. 2562 3292 งานบริการคอมพิวเตอร์
59 การติดตั้ง Windows 10 8 ก.ค. 2562 3293 งานบริการคอมพิวเตอร์
60 บริการข้อมูลระบบกล้องวงจรปิด 4 ก.ค. 2562 3394 งานบริการคอมพิวเตอร์
61 บริการหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 4 ก.ค. 2562 3382 งานบริการคอมพิวเตอร์
62 บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นอินเทอร์เน็ต 4 ก.ค. 2562 3387 งานบริการคอมพิวเตอร์
63 บริการ eduroam มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 4 ก.ค. 2562 3494 งานบริการคอมพิวเตอร์
64 บริการเครือข่ายส่วนตัวเสมือน PCRU VPN 4 ก.ค. 2562 3602 งานบริการคอมพิวเตอร์
65 บริการระบบห้องบริการศูนย์ข้อมูลส่วนกลางมหาวิทยาลัย PCRU DATA CENTER 4 ก.ค. 2562 3381 งานบริการคอมพิวเตอร์
66 บริการซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์ภายใน 4 ก.ค. 2562 3389 งานบริการคอมพิวเตอร์
67 บริการ E-Mail Google Workspace for Education 3 ก.ค. 2562 3831 งานบริการคอมพิวเตอร์
68 บริการอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 3 ก.ค. 2562 3670 งานบริการคอมพิวเตอร์