ลำดับ ชื่อบริการ วันที่โพส ผู้ชม ผู้โพส
1 ทำเนียบนักศึกษาฝึกงาน 2 มิ.ย. 2566 15 งานบริการคอมพิวเตอร์
2 แผนผังอาคาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 พ.ค. 2566 9 คอมพิวเตอร์
3 รายงานสถิติ Backlink & Google Scholar 18 พ.ค. 2566 38 อินเทอร์เน็ต
4 สถิติการเผยแพร่ข่าว 18 พ.ค. 2566 33 อินเทอร์เน็ต
5 Windows ชื่อไดร์ฟหาย เปิดดูไฟล์ ไม่ได้ 2 พ.ค. 2566 13 งานบริการคอมพิวเตอร์
6 รายงานสถิติการเข้าใช้บริการห้องอินเทอร์เน็ต ประจำปี 2566 19 เม.ย. 2566 41 อินเทอร์เน็ต
7 การแชร์เครื่องพิมพ์เอกสารหรือปริ้นเตอร์ 22 ก.พ. 2566 326 งานบริการคอมพิวเตอร์
8 หนังสือคำสั่ง 8 ก.พ. 2566 329 งานบริหาร
9 สถิติผู้ใช้บริการห้องสืบค้นอินเทอร์เน็ต ประจำปีพ.ศ.2565 23 ธ.ค. 2565 327 งานบริการคอมพิวเตอร์
10 หนังสือพิมพ์ออนไลน์ 9 พ.ย. 2565 498 งานหอสมุดกลาง
11 Windows11 คีย์บอร์ด พิมพ์ @ ไม่ได้ 3 พ.ย. 2565 359 งานบริการคอมพิวเตอร์
12 อัปเกรด Windows 10 Home เป็น Windows 10 Pro 31 ต.ค. 2565 441 งานบริการคอมพิวเตอร์
13 หนังสือประชาสัมพันธ์ 10 ต.ค. 2565 505 งานบริหาร
14 Google Scholar 20 ก.ย. 2565 429 งานบริการคอมพิวเตอร์
15 แชร์ปริ้นเตอร์แล้ว error 11b windows10 และ windows11 26 ส.ค. 2565 533 งานบริการคอมพิวเตอร์
16 การเข้าร่วมประชุม Teams ผ่านโทรศัพท์มือถือ 19 ส.ค. 2565 397 งานบริการคอมพิวเตอร์
17 บริการ e-mail มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 6 มิ.ย. 2565 3373 งานบริการคอมพิวเตอร์
18 ระบบสารสนเทศสำหรับบริการนักศึกษา 6 มิ.ย. 2565 482 งานวิจัยซอฟต์แวร์
19 คุกกี้คืออะไร 1 มิ.ย. 2565 968 งานบริการคอมพิวเตอร์
20 บริการสืบค้นหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) 5 พ.ค. 2565 598 งานหอสมุดกลาง
21 คู่มือเปลี่ยนรหัสผ่าน Gmail @pcru.ac.th 22 มี.ค. 2565 598 งานบริการคอมพิวเตอร์
22 คู่มือเปลี่ยนรหัสผ่าน E-Mail Office365 22 มี.ค. 2565 530 งานบริการคอมพิวเตอร์
23 แบบฟอร์มบริการสำหรับบุคลากร 8 มี.ค. 2565 545 งานบริหาร
24 ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม UCTAL 22 ก.พ. 2565 506 งานหอสมุดกลาง
25 ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book 22 ก.พ. 2565 696 งานหอสมุดกลาง
26 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ E-Database 22 ก.พ. 2565 550 งานหอสมุดกลาง
27 ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ThaiLIS 22 ก.พ. 2565 487 งานหอสมุดกลาง
28 ระเบียบการใช้หอสมุดกลาง 22 ก.พ. 2565 505 งานหอสมุดกลาง
29 คู่มือการใช้ Mover สำหรับการโอนย้ายข้อมูล 21 ม.ค. 2565 1299 งานบริการคอมพิวเตอร์
30 การเปิดห้องประชุมด้วย MS Teams 19 ม.ค. 2565 555 งานบริการคอมพิวเตอร์
31 รายงานสถิติการเข้าใช้บริการห้องอินเทอร์เน็ต ประจำปี 2565 7 ธ.ค. 2564 3651 อินเทอร์เน็ต
32 วีดีโออบรมการใช้งาน Microsoft Teams 30 ก.ค. 2564 3861 งานบริการคอมพิวเตอร์
33 ครม.อนุมัติฟอนต์พระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” เป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย 8 ก.ค. 2564 3721 งานบริการคอมพิวเตอร์
34 รายงานสถิติการเข้าใช้บริการห้องอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2565 22 มี.ค. 2564 3595 อินเทอร์เน็ต
35 การใช้งาน Google Drive 2 ก.ย. 2563 3715 งานบริการคอมพิวเตอร์
36 การใช้งาน Microsoft One Drive 2 ก.ย. 2563 3732 งานบริการคอมพิวเตอร์
37 การใช้งาน Google Classroom 2 ก.ย. 2563 3699 งานบริการคอมพิวเตอร์
38 การประชุมออนไลน์ด้วย Messenger Rooms 2 ก.ย. 2563 3703 งานบริการคอมพิวเตอร์
39 การอัพโหลดวีดีโอขึ้น Youtube channel 2 ก.ย. 2563 3697 งานบริการคอมพิวเตอร์
40 การใช้งานโปรแกรม Ocam บันทึกวีดีโอการสอน 2 ก.ย. 2563 3683 งานบริการคอมพิวเตอร์
41 การใช้งานโปรแกรม Powerpoint บันทึกการสอน 2 ก.ย. 2563 3703 งานบริการคอมพิวเตอร์
42 การใช้งาน OBS 2 ก.ย. 2563 3931 งานบริการคอมพิวเตอร์
43 การใช้งาน Video Conferencing ด้วยโปรแกรม Zoom 2 ก.ย. 2563 3681 งานบริการคอมพิวเตอร์
44 การใช้งาน Video Conferencing ด้วยโปรแกรม Line 2 ก.ย. 2563 3710 งานบริการคอมพิวเตอร์
45 รายงานสถิติการเข้าใช้บริการห้องอินเทอร์เน็ต ประจำปี 2561 19 มิ.ย. 2563 3601 อินเทอร์เน็ต
46 รายงานสถิติการเข้าใช้บริการห้องอินเทอร์เน็ต ประจำปี 2563 15 มิ.ย. 2563 3609 อินเทอร์เน็ต
47 รายงานสถิติการเข้าใช้บริการห้องอินเทอร์เน็ต ประจำปี 2562 15 มิ.ย. 2563 3592 อินเทอร์เน็ต
48 แนวการใช้บริการงานในสำนักวิทยบริการฯ ARIT@PCRU ช่วง WFH 11 เม.ย. 2563 3686 งานบริการคอมพิวเตอร์
49 การเปลี่ยนภาษา Microsoft Teams 2 เม.ย. 2563 3688 งานบริการคอมพิวเตอร์
50 คู่มือการใช้งานบริการ Microsoft Teams PCRU 2 เม.ย. 2563 3693 งานบริการคอมพิวเตอร์
51 วิธีใช้ประตูทางเข้า-ออกห้องสมุด 19 มี.ค. 2563 3597 งานบริการคอมพิวเตอร์
52 วิธีการจองเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องบริการอินเทอร์เน็ต 19 มี.ค. 2563 3596 งานบริการคอมพิวเตอร์
53 การจองเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องบริการอินเตอร์เน็ตหอสมุดกลาง 16 ต.ค. 2562 3598 งานบริการคอมพิวเตอร์
54 การติดตั้งโปรแกรมรีโมททางไกล Teamviewer 16 ต.ค. 2562 3598 งานบริการคอมพิวเตอร์
55 การถอนและติดตั้ง Microsoft Office 16 ต.ค. 2562 3633 งานบริการคอมพิวเตอร์
56 บริการแจ้งซ่อม 16 ต.ค. 2562 3619 งานบริการคอมพิวเตอร์
57 การ Backup&Restore Windows ด้วยโปรแกรม Acronis 16 ต.ค. 2562 3595 งานบริการคอมพิวเตอร์
58 วิธีแก้ปัญหาเมื่อเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตไม่ได้ 16 ต.ค. 2562 3605 งานบริการคอมพิวเตอร์
59 วิธีติดตั้งโปรแกรม TeamViewer 11 ก.ย. 2562 3686 งานบริการคอมพิวเตอร์
60 บริการซอฟต์แวร์ Microsoft Azure Dev Tools for Teaching 22 ส.ค. 2562 4081 งานบริการคอมพิวเตอร์
61 การติดตั้งฟอนต์ราชการ TH Sarabun PSK 21 ส.ค. 2562 3704 งานบริการคอมพิวเตอร์
62 บริการ Office 365 บนเว็บไซต์ 25 ก.ค. 2562 4894 งานบริการคอมพิวเตอร์
63 การลงทะเบียน Key Windows10 24 ก.ค. 2562 3731 งานบริการคอมพิวเตอร์
64 บริการพื้นที่ Web Hosting 10 ก.ค. 2562 3701 งานบริการคอมพิวเตอร์
65 การลงทะเบียนลิขสิทธิ์ Windows 8 ก.ค. 2562 3578 งานบริการคอมพิวเตอร์
66 การแชร์ปริ้นเตอร์ 8 ก.ค. 2562 3561 งานบริการคอมพิวเตอร์
67 การติดตั้ง Windows 10 8 ก.ค. 2562 3568 งานบริการคอมพิวเตอร์
68 บริการข้อมูลระบบกล้องวงจรปิด 4 ก.ค. 2562 3698 งานบริการคอมพิวเตอร์
69 บริการหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 4 ก.ค. 2562 3682 งานบริการคอมพิวเตอร์
70 บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นอินเทอร์เน็ต 4 ก.ค. 2562 3687 งานบริการคอมพิวเตอร์
71 บริการ eduroam มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 4 ก.ค. 2562 3813 งานบริการคอมพิวเตอร์
72 บริการเครือข่ายส่วนตัวเสมือน PCRU VPN 4 ก.ค. 2562 4036 งานบริการคอมพิวเตอร์
73 บริการระบบห้องบริการศูนย์ข้อมูลส่วนกลางมหาวิทยาลัย PCRU DATA CENTER 4 ก.ค. 2562 3766 งานบริการคอมพิวเตอร์
74 บริการซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์ภายใน 4 ก.ค. 2562 3698 งานบริการคอมพิวเตอร์
75 บริการ E-Mail Google Workspace for Education 3 ก.ค. 2562 4219 งานบริการคอมพิวเตอร์
76 บริการอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 3 ก.ค. 2562 4141 งานบริการคอมพิวเตอร์