ลำดับ ชื่อบริการ วันที่โพส ผู้ชม ผู้โพส
1 คู่มือการใช้ Mover สำหรับการโอนย้ายข้อมูล 21 ม.ค. 2565 22 งานบริการคอมพิวเตอร์
2 งานบริหารและธุรการ 20 ม.ค. 2565 3 งานบริหาร
3 การเปิดห้องประชุมด้วย MS Teams 19 ม.ค. 2565 5 งานบริการคอมพิวเตอร์
4 การย้ายข้อมูลจาก Google Drive ไปยัง OneDrive 1 พ.ย. 2564 3250 งานบริการคอมพิวเตอร์
5 วีดีโออบรมการใช้งาน Microsoft Teams 30 ก.ค. 2564 3249 งานบริการคอมพิวเตอร์
6 ครม.อนุมัติฟอนต์พระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” เป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย 8 ก.ค. 2564 3250 งานบริการคอมพิวเตอร์
7 การใช้งาน Google Drive 2 ก.ย. 2563 3251 งานบริการคอมพิวเตอร์
8 การใช้งาน Microsoft One Drive 2 ก.ย. 2563 3251 งานบริการคอมพิวเตอร์
9 การใช้งาน Google Classroom 2 ก.ย. 2563 3250 งานบริการคอมพิวเตอร์
10 การประชุมออนไลน์ด้วย Messenger Rooms 2 ก.ย. 2563 3249 งานบริการคอมพิวเตอร์
11 การอัพโหลดวีดีโอขึ้น Youtube channel 2 ก.ย. 2563 3250 หอสมุดกลาง
12 การใช้งานโปรแกรม Ocam บันทึกวีดีโอการสอน 2 ก.ย. 2563 3250 งานบริการคอมพิวเตอร์
13 การใช้งานโปรแกรม Powerpoint บันทึกการสอน 2 ก.ย. 2563 3249 งานบริการคอมพิวเตอร์
14 การใช้งาน OBS 2 ก.ย. 2563 3249 งานบริการคอมพิวเตอร์
15 การใช้งาน Video Conferencing ด้วยโปรแกรม Zoom 2 ก.ย. 2563 3249 งานบริการคอมพิวเตอร์
16 การใช้งาน Video Conferencing ด้วยโปรแกรม Line 2 ก.ย. 2563 3249 งานบริการคอมพิวเตอร์
17 แนวการใช้บริการงานในสำนักวิทยบริการฯ ARIT@PCRU ช่วง WFH 11 เม.ย. 2563 3248 งานบริการคอมพิวเตอร์
18 การเปลี่ยนภาษา Microsoft Teams 2 เม.ย. 2563 3252 งานบริการคอมพิวเตอร์
19 คู่มือการใช้งานบริการ Microsoft Teams PCRU 2 เม.ย. 2563 3248 งานบริการคอมพิวเตอร์
20 วิธีติดตั้งโปรแกรม TeamViewer 11 ก.ย. 2562 3248 งานบริการคอมพิวเตอร์
21 บริการซอฟต์แวร์ Microsoft Azure Dev Tools for Teaching 22 ส.ค. 2562 3334 งานบริการคอมพิวเตอร์
22 การติดตั้งฟอนต์ราชการ TH Sarabun PSK 21 ส.ค. 2562 3250 งานบริการคอมพิวเตอร์
23 บริการ Microsoft Office 365 25 ก.ค. 2562 3251 งานบริการคอมพิวเตอร์
24 การลงทะเบียน Key Windows10 24 ก.ค. 2562 3251 งานบริการคอมพิวเตอร์
25 บริการพื้นที่ Web Hosting 10 ก.ค. 2562 3250 งานบริการคอมพิวเตอร์
26 บริการข้อมูลระบบกล้องวงจรปิด 4 ก.ค. 2562 3250 งานบริการคอมพิวเตอร์
27 บริการหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 4 ก.ค. 2562 3248 งานบริการคอมพิวเตอร์
28 บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นอินเทอร์เน็ต 4 ก.ค. 2562 3251 งานบริการคอมพิวเตอร์
29 บริการ eduroam มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 4 ก.ค. 2562 3249 งานบริการคอมพิวเตอร์
30 บริการเครือข่ายส่วนตัวเสมือน PCRU VPN 4 ก.ค. 2562 3260 งานบริการคอมพิวเตอร์
31 บริการระบบห้องบริการศูนย์ข้อมูลส่วนกลางมหาวิทยาลัย PCRU DATA CENTER 4 ก.ค. 2562 3249 งานบริการคอมพิวเตอร์
32 บริการซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์ภายใน 4 ก.ค. 2562 3250 งานบริการคอมพิวเตอร์
33 บริการ E-Mail Google Apps for Education 3 ก.ค. 2562 3249 งานบริการคอมพิวเตอร์
34 บริการอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ชรบูรณ์ 3 ก.ค. 2562 3252 งานบริการคอมพิวเตอร์