ลำดับ ชื่อบริการ วันที่โพส ผู้ชม ผู้โพส
1 บริการ e-mail มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 6 มิ.ย. 2565 1705 งานบริการคอมพิวเตอร์
2 ระบบสารสนเทศสำหรับบริการนักศึกษา 6 มิ.ย. 2565 52 งานวิจัยซอฟต์แวร์
3 คุกกี้คืออะไร 1 มิ.ย. 2565 167 งานบริการคอมพิวเตอร์
4 บริการระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) 5 พ.ค. 2565 74 งานหอสมุดกลาง
5 คู่มือเปลี่ยนรหัสผ่าน Gmail @pcru.ac.th 22 มี.ค. 2565 100 งานบริการคอมพิวเตอร์
6 คู่มือเปลี่ยนรหัสผ่าน E-Mail Office365 22 มี.ค. 2565 99 งานบริการคอมพิวเตอร์
7 แบบฟอร์มบริการสำหรับบุคลากร 8 มี.ค. 2565 103 งานบริหาร
8 บริการห้องสมุดอัตโนมัติ 23 ก.พ. 2565 100 งานหอสมุดกลาง
9 ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม UCTAL 22 ก.พ. 2565 81 งานหอสมุดกลาง
10 ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book 22 ก.พ. 2565 99 งานหอสมุดกลาง
11 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ E-Database 22 ก.พ. 2565 79 งานหอสมุดกลาง
12 ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ThaiLIS 22 ก.พ. 2565 73 งานหอสมุดกลาง
13 ระเบียบการใช้หอสมุดกลาง 22 ก.พ. 2565 82 งานหอสมุดกลาง
14 คู่มือการใช้ Mover สำหรับการโอนย้ายข้อมูล 21 ม.ค. 2565 646 งานบริการคอมพิวเตอร์
15 การเปิดห้องประชุมด้วย MS Teams 19 ม.ค. 2565 133 งานบริการคอมพิวเตอร์
16 รายงานสถิติการเข้าใช้บริการห้องอินเทอร์เน็ต ประจำปี 2565 7 ธ.ค. 2564 3258 อินเทอร์เน็ต
17 วีดีโออบรมการใช้งาน Microsoft Teams 30 ก.ค. 2564 3410 งานบริการคอมพิวเตอร์
18 ครม.อนุมัติฟอนต์พระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” เป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย 8 ก.ค. 2564 3342 งานบริการคอมพิวเตอร์
19 รายงานสถิติการเข้าใช้บริการห้องอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2565 22 มี.ค. 2564 3258 อินเทอร์เน็ต
20 การใช้งาน Google Drive 2 ก.ย. 2563 3345 งานบริการคอมพิวเตอร์
21 การใช้งาน Microsoft One Drive 2 ก.ย. 2563 3351 งานบริการคอมพิวเตอร์
22 การใช้งาน Google Classroom 2 ก.ย. 2563 3329 งานบริการคอมพิวเตอร์
23 การประชุมออนไลน์ด้วย Messenger Rooms 2 ก.ย. 2563 3326 งานบริการคอมพิวเตอร์
24 การอัพโหลดวีดีโอขึ้น Youtube channel 2 ก.ย. 2563 3319 งานบริการคอมพิวเตอร์
25 การใช้งานโปรแกรม Ocam บันทึกวีดีโอการสอน 2 ก.ย. 2563 3323 งานบริการคอมพิวเตอร์
26 การใช้งานโปรแกรม Powerpoint บันทึกการสอน 2 ก.ย. 2563 3320 งานบริการคอมพิวเตอร์
27 การใช้งาน OBS 2 ก.ย. 2563 3332 งานบริการคอมพิวเตอร์
28 การใช้งาน Video Conferencing ด้วยโปรแกรม Zoom 2 ก.ย. 2563 3320 งานบริการคอมพิวเตอร์
29 การใช้งาน Video Conferencing ด้วยโปรแกรม Line 2 ก.ย. 2563 3327 งานบริการคอมพิวเตอร์
30 รายงานสถิติการเข้าใช้บริการห้องอินเทอร์เน็ต ประจำปี 2561 19 มิ.ย. 2563 3255 อินเทอร์เน็ต
31 รายงานสถิติการเข้าใช้บริการห้องอินเทอร์เน็ต ประจำปี 2563 15 มิ.ย. 2563 3255 อินเทอร์เน็ต
32 รายงานสถิติการเข้าใช้บริการห้องอินเทอร์เน็ต ประจำปี 2562 15 มิ.ย. 2563 3257 อินเทอร์เน็ต
33 แนวการใช้บริการงานในสำนักวิทยบริการฯ ARIT@PCRU ช่วง WFH 11 เม.ย. 2563 3317 งานบริการคอมพิวเตอร์
34 การเปลี่ยนภาษา Microsoft Teams 2 เม.ย. 2563 3319 งานบริการคอมพิวเตอร์
35 คู่มือการใช้งานบริการ Microsoft Teams PCRU 2 เม.ย. 2563 3324 งานบริการคอมพิวเตอร์
36 วิธีใช้ประตูทางเข้า-ออกห้องสมุด 19 มี.ค. 2563 3254 งานบริการคอมพิวเตอร์
37 วิธีการจองเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องบริการอินเทอร์เน็ต 19 มี.ค. 2563 3254 งานบริการคอมพิวเตอร์
38 การจองเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องบริการอินเตอร์เน็ตหอสมุดกลาง 16 ต.ค. 2562 3253 งานบริการคอมพิวเตอร์
39 การติดตั้งโปรแกรมรีโมททางไกล Teamviewer 16 ต.ค. 2562 3253 งานบริการคอมพิวเตอร์
40 การถอนและติดตั้ง Microsoft Office 16 ต.ค. 2562 3253 งานบริการคอมพิวเตอร์
41 บริการแจ้งซ่อม 16 ต.ค. 2562 3253 งานบริการคอมพิวเตอร์
42 การ Backup&Restore Windows ด้วยโปรแกรม Acronis 16 ต.ค. 2562 3253 งานบริการคอมพิวเตอร์
43 วิธีแก้ปัญหาเมื่อเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตไม่ได้ 16 ต.ค. 2562 3254 งานบริการคอมพิวเตอร์
44 วิธีติดตั้งโปรแกรม TeamViewer 11 ก.ย. 2562 3318 งานบริการคอมพิวเตอร์
45 บริการซอฟต์แวร์ Microsoft Azure Dev Tools for Teaching 22 ส.ค. 2562 3477 งานบริการคอมพิวเตอร์
46 การติดตั้งฟอนต์ราชการ TH Sarabun PSK 21 ส.ค. 2562 3331 งานบริการคอมพิวเตอร์
47 บริการ Office 365 บนเว็บไซต์ 25 ก.ค. 2562 3664 งานบริการคอมพิวเตอร์
48 การลงทะเบียน Key Windows10 24 ก.ค. 2562 3323 งานบริการคอมพิวเตอร์
49 บริการพื้นที่ Web Hosting 10 ก.ค. 2562 3322 งานบริการคอมพิวเตอร์
50 การลงทะเบียนลิขสิทธิ์ Windows 8 ก.ค. 2562 3253 งานบริการคอมพิวเตอร์
51 การแชร์ปริ้นเตอร์ 8 ก.ค. 2562 3254 งานบริการคอมพิวเตอร์
52 การติดตั้ง Windows 10 8 ก.ค. 2562 3252 งานบริการคอมพิวเตอร์
53 บริการข้อมูลระบบกล้องวงจรปิด 4 ก.ค. 2562 3319 งานบริการคอมพิวเตอร์
54 บริการหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 4 ก.ค. 2562 3318 งานบริการคอมพิวเตอร์
55 บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นอินเทอร์เน็ต 4 ก.ค. 2562 3314 งานบริการคอมพิวเตอร์
56 บริการ eduroam มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 4 ก.ค. 2562 3348 งานบริการคอมพิวเตอร์
57 บริการเครือข่ายส่วนตัวเสมือน PCRU VPN 4 ก.ค. 2562 3414 งานบริการคอมพิวเตอร์
58 บริการระบบห้องบริการศูนย์ข้อมูลส่วนกลางมหาวิทยาลัย PCRU DATA CENTER 4 ก.ค. 2562 3316 งานบริการคอมพิวเตอร์
59 บริการซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์ภายใน 4 ก.ค. 2562 3324 งานบริการคอมพิวเตอร์
60 บริการ E-Mail Google Workspace for Education 3 ก.ค. 2562 3608 งานบริการคอมพิวเตอร์
61 บริการอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 3 ก.ค. 2562 3437 งานบริการคอมพิวเตอร์