ลำดับ ชื่อบริการ วันที่โพส ผู้ชม ผู้โพส
1 RFID ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ 16 พ.ย. 2566 19 งานหอสมุดกลาง
2 PCRU Smart University 1 พ.ย. 2566 19 อุปกรณ์ iot
3 มหาวิทยาลัยได้พัฒนา PCRU Think Mobile Application 1 พ.ย. 2566 32 งานวิจัยซอฟต์แวร์
4 สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 1 พ.ย. 2566 301 อุปกรณ์ iot
5 การติดตั้งระบบการจัดการน้ำอัจฉริยะ Smart Water System 1 พ.ย. 2566 21 อุปกรณ์ iot
6 การติดตั้งอุปกรณ์ iot ปิด-เปิดระบบแสงสว่าง และอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศอัจฉริยะ 1 พ.ย. 2566 25 อุปกรณ์ iot
7 การติดตั้งระบบควบคุมไฟถนนอัจฉริยะ Smart Street light 1 พ.ย. 2566 20 อุปกรณ์ iot
8 การติดตั้งอุปกรณ์ Smart plant system ระบบรดน้ำอัจฉริยะ 1 พ.ย. 2566 44 อุปกรณ์ iot
9 ข้อมูลท้องถิ่น 5 ก.ย. 2566 60 งานหอสมุดกลาง
10 แบบฟอร์มคำรับรอง และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานประจำมหาวิทยาลัย 24 ส.ค. 2566 108 งานบริหาร
11 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ 15 ส.ค. 2566 64 งานบริหาร
12 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย 15 ส.ค. 2566 64 งานบริหาร
13 แนะนำบริการที่น่าสนใจ 11 ส.ค. 2566 221 งานหอสมุดกลาง
14 วิธีปิดและถอนการอัปเดท Windows 27 ก.ค. 2566 104 งานบริการคอมพิวเตอร์
15 สถิติการใช้บริการห้องเรียน 26 ก.ค. 2566 216 ห้องปฏิบัติการ
16 ทำเนียบนักศึกษาฝึกงาน 2 มิ.ย. 2566 159 งานบริการคอมพิวเตอร์
17 แผนผังอาคาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 พ.ค. 2566 200 คอมพิวเตอร์
18 รายงานสถิติ Backlink & Google Scholar 18 พ.ค. 2566 298 อินเทอร์เน็ต
19 สถิติการเผยแพร่ข่าว 18 พ.ค. 2566 283 อินเทอร์เน็ต
20 Windows ชื่อไดร์ฟหาย เปิดดูไฟล์ ไม่ได้ 2 พ.ค. 2566 139 งานบริการคอมพิวเตอร์
21 รายงานสถิติการเข้าใช้บริการห้องอินเทอร์เน็ต ประจำปี 2566 19 เม.ย. 2566 224 อินเทอร์เน็ต
22 การแชร์เครื่องพิมพ์เอกสารหรือปริ้นเตอร์ 22 ก.พ. 2566 3696 งานบริการคอมพิวเตอร์
23 หนังสือ คำสั่ง และประกาศที่เกี่ยวข้อง 8 ก.พ. 2566 457 งานบริหาร
24 สถิติผู้ใช้บริการห้องสืบค้นอินเทอร์เน็ต ประจำปีพ.ศ.2565 23 ธ.ค. 2565 416 งานบริการคอมพิวเตอร์
25 หนังสือพิมพ์ออนไลน์ 9 พ.ย. 2565 694 งานหอสมุดกลาง
26 Windows11 คีย์บอร์ด พิมพ์ @ ไม่ได้ 3 พ.ย. 2565 463 งานบริการคอมพิวเตอร์
27 อัปเกรด Windows 10 Home เป็น Windows 10 Pro 31 ต.ค. 2565 667 งานบริการคอมพิวเตอร์
28 หนังสือประชาสัมพันธ์ 10 ต.ค. 2565 653 งานบริหาร
29 Google Scholar 20 ก.ย. 2565 755 งานบริการคอมพิวเตอร์
30 การแชร์ปริ้น windows10 และ windows11 26 ส.ค. 2565 838 งานบริการคอมพิวเตอร์
31 การเข้าร่วมประชุม Teams ผ่านโทรศัพท์มือถือ 19 ส.ค. 2565 491 งานบริการคอมพิวเตอร์
32 บริการอีเมลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 6 มิ.ย. 2565 5726 งานบริการคอมพิวเตอร์
33 ระบบสารสนเทศสำหรับบริการนักศึกษา 6 มิ.ย. 2565 601 งานวิจัยซอฟต์แวร์
34 คุกกี้คืออะไร 1 มิ.ย. 2565 1403 งานบริการคอมพิวเตอร์
35 บริการสืบค้นหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) 5 พ.ค. 2565 814 งานหอสมุดกลาง
36 คู่มือเปลี่ยนรหัสผ่าน Gmail @pcru.ac.th 22 มี.ค. 2565 810 งานบริการคอมพิวเตอร์
37 คู่มือเปลี่ยนรหัสผ่าน E-Mail Office365 22 มี.ค. 2565 672 งานบริการคอมพิวเตอร์
38 แบบฟอร์มบริการสำหรับบุคลากร 8 มี.ค. 2565 675 งานบริหาร
39 ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม UCTAL 22 ก.พ. 2565 632 งานหอสมุดกลาง
40 ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book 22 ก.พ. 2565 860 งานหอสมุดกลาง
41 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ E-Database 22 ก.พ. 2565 999 งานหอสมุดกลาง
42 ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ThaiLIS 22 ก.พ. 2565 647 งานหอสมุดกลาง
43 ระเบียบการใช้หอสมุดกลาง 22 ก.พ. 2565 638 งานหอสมุดกลาง
44 คู่มือการใช้ Mover สำหรับการโอนย้ายข้อมูล 21 ม.ค. 2565 1635 งานบริการคอมพิวเตอร์
45 การเปิดห้องประชุมด้วย MS Teams 19 ม.ค. 2565 1267 งานบริการคอมพิวเตอร์
46 รายงานสถิติการเข้าใช้บริการห้องอินเทอร์เน็ต ประจำปี 2565 7 ธ.ค. 2564 3746 อินเทอร์เน็ต
47 วีดีโออบรมการใช้งาน Microsoft Teams 30 ก.ค. 2564 3971 งานบริการคอมพิวเตอร์
48 ครม.อนุมัติฟอนต์พระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” เป็นชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย 8 ก.ค. 2564 3808 งานบริการคอมพิวเตอร์
49 รายงานสถิติการเข้าใช้บริการห้องอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2565 22 มี.ค. 2564 3641 อินเทอร์เน็ต
50 การใช้งาน Google Drive 2 ก.ย. 2563 3798 งานบริการคอมพิวเตอร์
51 การใช้งาน Microsoft One Drive 2 ก.ย. 2563 3816 งานบริการคอมพิวเตอร์
52 การใช้งาน Google Classroom 2 ก.ย. 2563 3796 งานบริการคอมพิวเตอร์
53 การประชุมออนไลน์ด้วย Messenger Rooms 2 ก.ย. 2563 3797 งานบริการคอมพิวเตอร์
54 การอัพโหลดวีดีโอขึ้น Youtube channel 2 ก.ย. 2563 3787 งานบริการคอมพิวเตอร์
55 การใช้งานโปรแกรม Ocam บันทึกวีดีโอการสอน 2 ก.ย. 2563 3776 งานบริการคอมพิวเตอร์
56 การใช้งานโปรแกรม Powerpoint บันทึกการสอน 2 ก.ย. 2563 3823 งานบริการคอมพิวเตอร์
57 การใช้งาน OBS 2 ก.ย. 2563 5579 งานบริการคอมพิวเตอร์
58 การใช้งาน Video Conferencing ด้วยโปรแกรม Zoom 2 ก.ย. 2563 3759 งานบริการคอมพิวเตอร์
59 การใช้งาน Video Conferencing ด้วยโปรแกรม Line 2 ก.ย. 2563 3863 งานบริการคอมพิวเตอร์
60 รายงานสถิติการเข้าใช้บริการห้องอินเทอร์เน็ต ประจำปี 2561 19 มิ.ย. 2563 3648 อินเทอร์เน็ต
61 รายงานสถิติการเข้าใช้บริการห้องอินเทอร์เน็ต ประจำปี 2563 15 มิ.ย. 2563 3651 อินเทอร์เน็ต
62 รายงานสถิติการเข้าใช้บริการห้องอินเทอร์เน็ต ประจำปี 2562 15 มิ.ย. 2563 3637 อินเทอร์เน็ต
63 แนวการใช้บริการงานในสำนักวิทยบริการฯ ARIT@PCRU ช่วง WFH 11 เม.ย. 2563 3769 งานบริการคอมพิวเตอร์
64 การเปลี่ยนภาษา Microsoft Teams 2 เม.ย. 2563 3774 งานบริการคอมพิวเตอร์
65 คู่มือการใช้งานบริการ Microsoft Teams PCRU 2 เม.ย. 2563 3797 งานบริการคอมพิวเตอร์
66 วิธีใช้ประตูทางเข้า-ออกห้องสมุด 19 มี.ค. 2563 3643 งานบริการคอมพิวเตอร์
67 วิธีการจองเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องบริการอินเทอร์เน็ต 19 มี.ค. 2563 3638 งานบริการคอมพิวเตอร์
68 การจองเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องบริการอินเตอร์เน็ตหอสมุดกลาง 16 ต.ค. 2562 3657 งานบริการคอมพิวเตอร์
69 การติดตั้งโปรแกรมรีโมททางไกล Teamviewer 16 ต.ค. 2562 3640 งานบริการคอมพิวเตอร์
70 การถอนและติดตั้ง Microsoft Office 16 ต.ค. 2562 3701 งานบริการคอมพิวเตอร์
71 บริการแจ้งซ่อม 16 ต.ค. 2562 3677 งานบริการคอมพิวเตอร์
72 การ Backup&Restore Windows ด้วยโปรแกรม Acronis 16 ต.ค. 2562 3652 งานบริการคอมพิวเตอร์
73 วิธีแก้ปัญหาเมื่อเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตไม่ได้ 16 ต.ค. 2562 3646 งานบริการคอมพิวเตอร์
74 วิธีติดตั้งโปรแกรม TeamViewer 11 ก.ย. 2562 3774 งานบริการคอมพิวเตอร์
75 บริการซอฟต์แวร์ Microsoft Azure Dev Tools for Teaching 22 ส.ค. 2562 4373 งานบริการคอมพิวเตอร์
76 การติดตั้งฟอนต์ราชการ TH Sarabun PSK 21 ส.ค. 2562 3897 งานบริการคอมพิวเตอร์
77 บริการ Office 365 บนเว็บไซต์ 25 ก.ค. 2562 6413 งานบริการคอมพิวเตอร์
78 การลงทะเบียน Key Windows10 24 ก.ค. 2562 3899 งานบริการคอมพิวเตอร์
79 บริการพื้นที่ Web Hosting 10 ก.ค. 2562 3822 งานบริการคอมพิวเตอร์
80 การลงทะเบียนลิขสิทธิ์ Windows 8 ก.ค. 2562 3620 งานบริการคอมพิวเตอร์
81 การแชร์ปริ้นเตอร์ 8 ก.ค. 2562 3602 งานบริการคอมพิวเตอร์
82 การติดตั้ง Windows 10 8 ก.ค. 2562 3617 งานบริการคอมพิวเตอร์
83 บริการข้อมูลระบบกล้องวงจรปิด 4 ก.ค. 2562 3790 งานบริการคอมพิวเตอร์
84 บริการหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 4 ก.ค. 2562 3804 งานบริการคอมพิวเตอร์
85 บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นอินเทอร์เน็ต 4 ก.ค. 2562 3766 งานบริการคอมพิวเตอร์
86 บริการ eduroam มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 4 ก.ค. 2562 4029 งานบริการคอมพิวเตอร์
87 บริการเครือข่ายส่วนตัวเสมือน PCRU VPN 4 ก.ค. 2562 4763 งานบริการคอมพิวเตอร์
88 บริการระบบห้องบริการศูนย์ข้อมูลส่วนกลางมหาวิทยาลัย PCRU DATA CENTER 4 ก.ค. 2562 4069 งานบริการคอมพิวเตอร์
89 บริการซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์ภายใน 4 ก.ค. 2562 3813 งานบริการคอมพิวเตอร์
90 บริการ E-Mail Google Workspace for Education 3 ก.ค. 2562 4675 งานบริการคอมพิวเตอร์
91 นโยบายการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และการใช้บริการอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 3 ก.ค. 2562 4666 งานบริการคอมพิวเตอร์