Image

ประชุมทดสอบระบบวัดระดับสมรรถนะความรู้ความเข้าใจดิจิทัล

วันที่โพส 6 ต.ค. 2566 ผู้ชม 132


          วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช) เพื่อร่วมประชุมทดสอบระบบวัดระดับสมรรถนะความรู้ความเข้าใจดิจิทัล (ONDE Digdtal Competence Test) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Webex)