งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการปรับปรุงอุปกรณ์ POE Ethernet Switch L2 อาคารหอพักบุคลากร เพื่อปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย

วันที่โพส 19 ส.ค. 2565 ผู้ชม 123


วันที่ 19 สิงหาคม 2565  งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการปรับปรุงอุปกรณ์ POE Ethernet Switch L2 อาคารหอพักบุคลากร เพื่อปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย