Image

งานสัมนมนา "Startup Technology Security And IT Ecosystem"

วันที่โพส 23 ส.ค. 2566 ผู้ชม 146


งานสัมนมนา "Startup Technology Security And IT Ecosystem"

****************************************

               นายอุดมศักดิ์ ภู่พิมล หัวหน้างานบริการคอมพิวเตอร์ฯ และนายออมสิน พรมแก้ว ได้เข้าร่วมสัมนมนา "Startup Technology Security And IT Ecosystem" ในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ เอส.อาร์.ซันไซน์ โฮเต็ล อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์