Image

บริษัทเกียรติเกษม จำกัด เข้าดำเนินการติดตั้งชุดครุภัณฑ์ห้องประชุมทางไกลแบบ Hybrid

วันที่โพส 16 ม.ค. 2566 ผู้ชม 528


วันที่ 16 มกราคม 2566 บริษัทเกียรติเกษม จำกัด เข้าดำเนินการติดตั้งชุดครุภัณฑ์ห้องประชุมทางไกลแบบ Hybrid แก่งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์