Image

บริการซ่อมอินเทอร์เน็ต อาคารศิลปะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันที่โพส 25 พ.ค. 2566 ผู้ชม 168


วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายอุดมศักดิ์ ภู่พิมล นักเทคโนโลยีสารสนเทศ และ นายออมสิน พรมแก้ว วิศกรสื่อสาร งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ออกบริการซ่อมอินเทอร์เน็ต ณ อาคารศิลปะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์