Image

เข้าติดตั้งสายแลนพร้อมทั้งแก้ไขระบบโทรศัพท์ ห้องพักอาจารย์สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 6 จุด

วันที่โพส 8 ก.ย. 2565 ผู้ชม 312


งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย นายออมสิน พรมแก้ว และ นายอุดมศักดิ์ ภู่พิมล เข้าดำเนินการติดตั้งสายแลนใหม่ จำนวน 6 จุด พร้อมทั้งแก้ไขระบบโทรศัพท์ จำนวน 2 เครื่อง ภายในห้องพักอาจารย์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์